Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa dla Rodzin 2019-2021

“Ta Szansa dla Rodzin” to projekt partnerski skierowany do rodzin z małymi dziećmi zakładający udoskonaloną kontynuację działań podjętych w latach 2016-2019 na terenach rewitalizowanych Targówka przygotowany przez dwie doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe. Projekt zakłada prowadzenie warszawskiego Klubu dla Rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka wraz z włączeniem lokalnych partnerów-głównie instytucji publicznych (żłobków, przedszkoli, OPS, PPP).

Wszystkich uczestników zajęć prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE PANDEMII COVID-19.

Projekt realizowany przez organizacje:

Print

Partnerzy projektu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Żłobek nr 42, ul. Chodecka 3, Warszawa
 • Żłobek nr 43, ul. Tokarza 4, Warszawa
 • Żłobek nr 44, ul. Wejherowska 1, Warszawa
 • Żłobek nr 47, ul. Chodecka 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21, Warszawa
 • Przedszkole nr 94 ul. Smoleńska 64, Warszawa
 • Przedszkole nr 95 ul. Korzona 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4, Warszawa
 • Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska 12, Warszawa
 • Przedszkole nr 155, ul. Bartnicza 6, Warszawa
 • Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8, Warszawa
 • Przedszkole przy SP 58, ul. Mieszka I 7, Warszawa

Założenia projektu:

Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanych, kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka. Działania skoncentrowane są wokół naszego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, w którym prowadzony jest klub- centrum rozwoju dla rodzin, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci i ich opiekunów.

Zajęcia prowadzone są w środowisku otwartym, lokalnych placówkach partnerskich (przedszkolach i żłobkach) oraz przede wszystkim w naszej siedzibie przy ul. Radzymińskiej 111a/113.

Cele projektu:

Dzieci:

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka poprzez koncentrowanie się na jego zdolnościach i zasobach;
 • Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • Budowanie własnej tożsamości- wspieranie związków dziecka z najbliższa rodziną;
 • Wzmacnianie więzi rodzic/opiekun ( w tym babcia, dziadek)-dziecko;
 • Stymulacja dojrzałości emocjonalno-społecznej dziecka;
 • Stymulacja rozwoju psychofizycznego dziecka.

Opiekunowie/Rodzice:

 • Zwiększenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka;
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania emocji, w tym trudnych emocji, np. złości;
 • Wzmocnienie wiary we własne kompetencje i zaufania do swojej intuicji;
 • Wymiana doświadczeń związanych z wychowaniem małego dziecka;
 • Nawiązanie kontaktów z innymi opiekunami, tworzenie więzi międzyludzkich;
 • Rozwój społeczny (w pełnieniu ról małżonka, rodzica i pracownika).

W ramach projektu w lokalu przy ul. Radzymińskiej  prowadzimy:

Harce z malcem

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin w relacji  DZIECKO – OPIEKUN z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji pobudzające wszechstronny rozwój dziecka i uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

START: 10.09.2019 i 11.09.2019
Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 1,5-3 lata
Terminy: 
GRUPA I wtorki 9:00-10:30
GRUPA II wtorki 10:30-12:00
GRUPA III wtorki 16:30-18:00
GRUPA IV środy 10:30-12:00
Osoba prowadząca: Karolina Mikaczytaj więcej


Grupa Zabawowa

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do 1,5 r z rodzicem nastawione na pobudzanie rozwoju mowy, stymulacje zmysłów i budowanie czytelnej komunikacji z dzieckiem.

START: 11.09.2019
Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 0-1,5 lat
Terminy: środy I GRUPA 14:30-15-15
II GRUPA 15:15-16:00
Osoba prowadząca: Karolina Mikaczytaj więcej


Kawiarenka „Czas dla Nas”

Kawiarenka dla dzieci wraz z opiekunami ma charakter spotkań otwartych. Jest to „Czas dla Nas”, czyli czas na zabawę swobodną i rozmowy przy kawie i herbacie.

START: 10.09.2019 i 11.09.2019
Czas trwania: 2h 
Wiek: 0-6 lat
Terminy: wtorki 12:00-14:00
środy: 12:00-14:00czytaj więcej


Treningi Umiejętności Społecznych

Zajęcia w małej grupie rówieśniczej której celem jest zdobywanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.
Wiek:
Terminy: czytaj więcej


Moc wyobraźni

Zajęcia twórcze z elementami arteterapii, mające na celu wzmocnienie dzieci nieśmiałych, z trudnościami w wyrażaniu siebie i swoich emocji, oparte na stałej strukturze i elementach pracy twórczej. Zajęcia zawierają elementy relaksacji, działania ruchowe, dramowe i plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek:4-6 lat
Terminy: piątki 15:30-16:30; 16:30-17:30 i 17:30-18:30
Osoba prowadząca: Ewa Kurzawaczytaj więcej


Warsztaty Godzinki dla Rodzinki

„Godzinki dla Rodzinki” to warsztaty twórcze- rodzinne, aktywizujące rodziny do tworzenia czegoś razem, wspólnego gospodarowania czasem wolnym

Wiek: 0-6 lat
Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościachczytaj więcej


Zdrowy Maluch

Warsztaty edukacyjne, kulinarne skierowane do rodzin z małymi dziećmi realizowane w cyklach tematycznych.

Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościachczytaj więcej


Ja i Moje Emocje

Zajęcia dla dzieci w placówkach przedszkolnych, mające na celu naukę wyrażania i nazywania emocji, głównie tych trudnych, umiejętności wyciszania się i uspokojenia. Ich celem jest wypracowanie wspólnie z grupą dzieci i nauczycielem metod radzenia sobie z emocjami.czytaj więcej


Warsztat wprowadzający dla rodziców z Pozytywnej Dyscypliny

Na tych warsztatach zastanowisz się, czego chcesz uczyć swoje dziecko i czy faktycznie to robisz. Dowiesz się, czym jest odskakująca klapka i jak budowa mózgu wpływa na ludzkie zachowanie i dlaczego do czasu do czasu każdy z nas jest niemiłym „gadem”. Wymyślisz sposoby, jak się uspokajać i jak pomagać w tym twojemu dziecku. Dostaniesz kilka wskazówek, co w komunikacji z dzieckiem działa, a co przynosi rezultaty przeciwne do zamierzonych. czytaj więcej


Cykl warsztatów dla rodziców z Pozytywnej Dyscypliny

Cykl warsztatów służy pogłębieniu wiedzy oraz praktyce umiejętności, dzięki którym możesz stać się lepszą mamą i lepszym tatą. Co to znaczy być lepszym rodzicem? Dla nas to znaczy takim, który lepiej rozumie samego siebie, przygląda się swoim reakcjom i zachowaniom i odpowiednio je zmienia, ma też więcej narzędzi w swojej skrzynce narzędziowej i z większą łatwością może zastępować to, co do tej pory nie działało. To z kolei przynosi mu większy spokój, elastyczność i radość w relacjach z najbliższymi.czytaj więcej


Coaching

To taka forma pracy indywidualnej, dzięki której można wiele osiągnąć w krótkim czasie. Coach pomaga ci postawić sobie cele i znaleźć sposoby na ich realizację, nie mówi Ci co i jak masz robić, tylko towarzyszy zadając różnego rodzaju pytania oraz proponując różnego rodzaju doświadczenia mentalne. Ty jesteś odpowiedzialna/y za zmianę, coach za proces.

Czas trwania sesji: 1h 15 minut
Dla kogo: osoby dorosłe i nastolatki
Terminy: ustalane indywidualnie (minimum 3 sesje)
ProwadzącaAnna Czechowska
Zapisy: a.czechowska@taszansa.pl / 502 200 608czytaj więcej


Warsztaty Moje Pasje

Warsztaty dla rodziców o różnorodnej tematyce, mające na celu nie tylko doskonalić ich umiejętności praktyczne (np. szycia, gotowania, sztuki rękodzieła itp.), ale także rozwijać więzi międzyludzkie i odrywać rodziców małych dzieci od codzienności rodzicielskiej. Uczymy się dbać o siebie bez wyrzutów sumienia! czytaj więcej


Wykłady Specjalistyczne

Spotkania ze specjalistami dziedzin związanych z rozwojem dziecka, wychowaniem, zdrowym trybem życia czy bezpieczeństwem dzieci. Prelekcje są dedykowane rodzicom dzieci w wieku od 0 do 6 lat, współfinansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu “Ta Szansa dla Rodzin”. Daty oraz tematy wykładów są publikowane w aktualnościach na naszej stronie internetowej oraz facebooku. czytaj więcej

Rekrutacja:

Zapraszamy do zapisów na nasze zajęcia przez formularze zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie każdego z zajęć.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Warunki dołączenia do projektu „Ta Szansa dla Rodzin” (pierwszeństwo udziału):
1. Projekt adresowany jest do rodzin posiadających dzieci w wieku 0-6 , rodziców oczekujących dziecka, par starających się o założenie rodziny, rodziców lub opiekunów prawnych małych dzieci oraz ich rodzin, głównie z terenów rewitalizowanych Targówka (min. 80% uczestników stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego i Mieszkaniowego)
2. Adres zamieszkania znajdujący się na terenach rewitalizowanych Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.
3. Pierwszeństwo zapisu mają również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, ekonomicznej; rodzice niewydolni wychowawczo; samotni rodzice; rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym; rodzice bezrobotni; rodzice skierowani przez placówki partnerskie.

Lista ulic należących do OBSZARU REWITALIZOWANEGO TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO I FABRYCZNEGO.

Skip to content