Klub dla Rodzin

Klub dla Rodzin Ta Szansa

Klub dla Rodzin to miejsce gdzie rodziny znajdą kompleksową pomoc i wsparcie. Klub działający przy ul. Radzymińskiej 111a/113. jestt miejscem wyjątkowym – miejscem nabywania doświadczeń i kompetencji zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Wizją stowarzyszenia jest, aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci. Zależy nam więc na dbaniu o całe rodziny.

W ramach naszej oferty klubowej prowadzimy różnorodne zajęcia, warsztaty, wykłady, coaching rodzinny, wsparcie psychologiczne, prelekcje, spotkania i wydarzenia rodzinne skierowane do rodzin z małymi dziećmi z terenów rewitalizowanych Targówka. Pomagamy odkryć drzemiące w naszych odbiorcach pokłady kreatywności, zarażamy pasją i dzielimy się naszym doświadczeniem. Rodziców chcemy wyposażyć w praktyczne narzędzia, wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko wychowania, lecz także inteligencji emocjonalnej, bycia w kontakcie ze sobą, radzenia sobie z własnymi emocjami. Towarzyszymy im na drodze do stawania się kompetentnym, sprawczym i kochającym rodzicem. Prowadzimy szkolenia w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, Porozumienie Bez Przemocy oraz edukację skoncentrowaną na rozwiązaniach. Warsztaty dedykujemy rodzicom oraz opiekunom, nauczycielom, wychowawcom z placówek opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych. Okazjonalnie organizujemy również pikniki rodzinne, na których integrujemy społeczność lokalną Targówka. Jesteśmy miejscem otwartym na potrzeby mieszkańców, naszym celem jest docieranie do rodzin potrzebujących wsparcia, co pozwala na wcześniejsze diagnozowanie problemów i niwelowanie różnic edukacyjnych wśród rodzin a także zapobiega wykluczeniu społecznemu. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZIN (wsparcie edukacyjno-wychowawcze, psychologiczne, opiekuńczo-społeczne, integracja międzypokoleniowa, twórcze):

– zajęcia ogólnorozwojowe klubikowe (sensoryczno-motoryczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe itp.) dla dzieci i ich opiekunów z podziałem na grupy wiekowe,

– zajęcia otwarte – kawiarenkę dla rodzin z dziećmi zmierzającą do samoorganizacji rodziców,

– wsparcie psychologiczne dla rodzin,

– zajęcia artystyczne, twórcze, kulinarne dla rodzin ,

– festyny, pikniki, integracyjne warsztaty międzypokoleniowe,zajęcia otwarte okolicznościowe, animacje podwórkowe itp, 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW.

– warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, mam, ojców, par (warsztaty kształtujące umiejętności wychowawcze, ojcowskie, macierzyńskie, wzmacniające więzi w parach/małżeństwie)

– konsultacje, porady, wsparcie indywidualne psychologiczne dla rodziców, couching, terapia rodzinna oraz interwencja kryzysowa dla par dla rodziców przeżywających kryzysy

– warsztaty specjalistyczne i wykłady dla rodziców (np. z zakresu ratownictwa medycznego, pediatrii, dietetyki, fizjoterapii itp.)

– warsztaty praktyczne zagospodarowujące czas wolny rodziców (np.kurs szycia, gotowanie itp.)

 

DZIAŁANIE SKIEROWANE DO DZIECI W WIEKU 0-6 lat

– wsparcie specjalistyczne dla dzieci (np.logopeda)

– treningi umiejętności społecznych dla dzieci (TUS)

– zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat  z zakresu rozwijania umiejętności wyrażania i nazywania emocji realizowane w placówkach przedszkolnych (ważny element rekrutacji, realizacja w placówkach (żłobkach i przedszkolach), w których kadra pedagogiczna i rodzice są również objęci systemem szkoleń z Pozytywnej Dyscypliny

– zajęcia specjalistyczne- arteterapeutyczne, dla dzieci, w tym dla dzieci wskazanych przez placówki przedszkolne i kadrę projektu podczas realizacji warsztatów w grupach przedszkolnych.

 

 

Klub dla Rodzin Ta Szansa znajduje się w siedzibie stowarzyszenia O.T.TRAD Szansa Warszawa Targówek przy ul. Radzymińskiej 111a/113 – to komfortowy lokal o powierzchni ponad 170 m2, dostosowany do potrzeb szkoleniowych, z dostępnością dla osób niepełnosprawnych i dogodnym dojazdem komunikacyjnym/tuż przy przystanku autobusowym Gorzykowska/przy głównej ulicy, ok. 5 min jazdy od metra Wileńska oraz z miejscem do bezpłatnego parkowania oraz wskazane placówki partnerskie z terenu dzielnicy Targówek m.st.Warszawy. Lokal stowarzyszenia posiada 6 sal, w tym 2 sale warsztatowo-szkoleniowe dostosowane do potrzeb naszych odbiorców (1-dna z sal klimatyzowana z własną łazienką -typowa dostosowana do zajęć klubikowych), salę warsztatową z zapleczem kuchennym, salę zajęciową, 2 gabinety do pracy terapeutycznej z niezależnym wejściem bocznym do lokalu (tzw.strefa ciszy), wyodrębniony aneks kuchenny do dyspozycji rodziców

 

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl