Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.
Dane do darowizn
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek
ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa

NIP: 524-280-21-25
REGON: 36447554
KRS: 0000618937

O.T.TRAD SZANSA Warszawa Targówek
Konto do przekazywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia:
33 1750 0012 0000 0000 3359 0512
Skip to content