Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

O fundacji

Nasza misja
Fundacja TaSzansa została założona oraz jest prowadzona przez założycielki oraz wieloletnie członkinie Zarządu Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek.
Kim jesteśmy?
Nasze doświadczenie w prowadzeniu i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi skłoniło nas do rozwoju tego typu inicjatyw na terenie Targówka . Nadrzędnym naszym założeniem jest, by poprzez działania Fundacji wspierać i uzupełniać realizację głównych celów statutowych Stowarzyszenia O.T. TRAD Szansa Warszawa Targówek.
Nasz CEL
Celem Fundacji jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz innym dorosłym a zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych marginalizacją społeczną, oraz poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, terapii, sportu, promocji i ochrony zdrowia, opieki i pracy socjalnej, ochrony środowiska i ekologii, a także wspieranie środowisk edukacyjnych, wychowawczych, akademickich, wolontariuszy, studentów oraz profesjonalistów pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
dane fundacji
ul. Radzymińska 111A / 113, 03-549 Warszawa
NIP 5242896830
Regon 385366493
KRS 0000824141
Numer konta do darowizn: 48 2530 0008 2090 1065 7006 0001
Numer konta do opłat za zajęcia/obozy: 16 1870 1045 2078 1065 7006 0001
Skip to content