Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TUS

ZAPISY: osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w roku szkolnym 2024/2025 prosimy o wypełnienie formularza TUS ZAPISY – w połowie sierpnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkań diagnozujących.

Informacje telefonicznie (Natalia Żelakiewicz 508 184 410, Marzena Koniuszewska 669 996 499).

Zajęcia prowadzone w małej, stałej grupie rówieśniczej. Cykl trwa od września do czerwca, zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut (dzieci 4-6 lat), 80 minut (dzieci 6-18 lat).

Nasza misja: nauka inteligencji emocjonalnej dziecka, zmiana wewnętrznych przekonań o sobie i świecie, nabycie samoświadomości swoich myśli, uczuć i zachowań.

Naszym celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności społeczne, aby mogły sobie lepiej radzić w życiu.

Na zajęciach dzieci i młodzież ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami, przełamują własne bariery i granice, uczą się siebie. Grupy prowadzone przez doświadczonych specjalistów- Certyfikowanych Trenerów.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są przez dwóch terapeutów. Nasze grupy są tworzone zgodnie z potrzebami uczestników, tak by każde dziecko możliwie efektywnie mogło nabywać umiejętności społeczne. Taka liczba dzieci w grupie umożliwia efektywne uczenie się budowania relacji rówieśniczych. Już taka mała grupa jest odzwierciedleniem innych grup w środowisku dziecka. W grupie do 7 osób są inne dzieci, które się lubi bardziej i są dzieci, które lubi się mniej. Są dzieci bardziej wycofane, są dzieci otwarte, z łatwością nawiązujące relacje. To odzwierciedlenie naturalnego środowiska pozwala dziecku w bezpiecznych warunkach konfrontować się z rówieśnikami, nawiązywać różnorodne relacje, uczyć się budować przyjaźnie czy rozwiązywać konflikty. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania potrzeb, uwzględniając perspektywę innych osób, wyrażając własne emocje, konfrontują się z emocjami innych dzieci. Prowadzimy zajęcia, obserwując każde dziecko pod względem jego zasobów oraz deficytów, każdy najmniejszy szczegół jest omawiany z rodzicami pod względem terapeutycznym. Zajęcia prowadzimy w sali oraz w terenie. 

Po trzech miesiącach organizujemy warsztaty dla rodziców dotyczące naszej metody pracy oraz omawiamy dalsze oczekiwania i propozycje. Tylko długofalowa współpraca z opiekunami daje rewelacyjne rezultaty. Dodatkowo można skorzystać z TUS indywidualnych.

Cennik

jednorazowa diagnoza wstępna – 60 min – 150 zł
zajęcia grupowe TUS (stała grupa w cyklu wrzesień-czerwiec) – 100 zł za jedne zajęcia (opłata w formie 10 stałych rat miesięcznych)
zajęcia terenowe TUS – 80 min – 100 zł
zajęcia indywidualne TUS – 50min – 150 zł

Skip to content