Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Dla placówek


Oferta Ta Szansa dla placówek obejmuje działania realizowane w ramach projektów dofinansowanych
oraz w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W odpowiedzi na liczne zapytania przygotowaliśmy ofertę warsztatów dla dzieci i młodzieży. Pracujemy w oparciu o założenia Pozytywnej Dyscypliny, NVC, SelfReg, edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Proponujemy zorganizować w klasie warsztaty umiejętności psychospołecznych rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i młodzieży - profilaktyka zdrowia psychicznego, nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniane poczucia własnej wartości oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty i integracja grupy, profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowego żywienia, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów i inne w zależności od potrzeb grupy – tematyka ustalana indywidualni

Najlepsze efekty możemy osiągnąć  dzięki współpracy z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną, dlatego zachęcamy do skorzystania z pakietu szkoleniowego, który obejmuje:

3 spotkania w ramach warsztatów umiejętności psychospołecznych rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci i młodzieży (każde spotkanie 90 min + 15 min przerwy)
1 spotkanie warsztatowe dla rodziców 90 min (podczas zebrania w szkole lub online lub w Ta Szansa)
1 spotkanie indywidualne monitorujące dla wychowawcy 45 min
CENA ZA PAKIET: 3000 zł

Istnieje także możliwość dostosowanie oferty do potrzeb danej placówki.
1 spotkanie indywidualne monitorujące dla wychowawawcy 45 min

Warsztaty dla grup szkolnych przeprowadzane w lokalu Ta Szansa
czas trwania jednego spotkania 90 min +15 min przerwy
CENA: 800zł
(istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w szkole, dopłata za dojazd w zależności od odległości)

W ramach współpracy z przedszkolami i szkołami organizujemy także:

Warsztaty dla grup przedszkolnych

czas trwania jednego spotkania 45 min
CENA: 400 zł (plus dojazd płatny w zależności od odległości)

Możemy także zorganizować warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży – chemiczne, kulinarne, plastyczne, dietetyczne, gry terenowe – cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości uczestników, rodzaju zajęć i kosztów materiałów.

Warsztaty dla kadry – warsztaty dla rad pedagogicznych z zakresu umiejętności wychowawczych, warsztaty z samoregulacji dla nauczycieli, monitoringi sytuacji trudnych
czas trwania jednego spotkania 90 min
CENA: od 500zł w zależności od rodzaju spotkania, liczby uczestników i odległości dojazdu

Warsztaty dla rodziców – wykłady i warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych – przeprowadzane podczas zebrań z rodzicami lub online w zależności od potrzeb
czas trwania jednego spotkania 90 min
CENA: od 500zł w zależności od rodzaju spotkania, liczby uczestników i odległości dojazdu

Skip to content