Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa dla Rodzin 2021-2023

“Ta Szansa dla Rodzin” to projekt partnerski skierowany do rodzin z małymi dziećmi zakładający udoskonaloną kontynuację działań podjętych w latach 2016-2020 na terenach rewitalizowanych Targówka przygotowany przez dwie doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe. Projekt zakłada prowadzenie warszawskiego Klubu dla Rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka wraz z włączeniem lokalnych partnerów-głównie instytucji publicznych (żłobków, przedszkoli, OPS, PPP).

Projekt realizowany przez organizacje:

Print

Partnerzy projektu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Żłobek nr 42, ul. Chodecka 3, Warszawa
 • Żłobek nr 43, ul. Tokarza 4, Warszawa
 • Żłobek nr 44, ul. Wejherowska 1, Warszawa
 • Żłobek nr 47, ul. Chodecka 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21, Warszawa
 • Przedszkole nr 94 ul. Smoleńska 64, Warszawa
 • Przedszkole nr 95 ul. Korzona 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4, Warszawa
 • Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska 12, Warszawa
 • Przedszkole nr 155, ul. Bartnicza 6, Warszawa
 • Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8, Warszawa
 • Przedszkole przy SP 58, ul. Mieszka I 7, Warszawa

Założenia projektu:

Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanych, kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka. Działania skoncentrowane są wokół naszego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, w którym prowadzony jest klub- centrum rozwoju dla rodzin, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci i ich opiekunów.

Zajęcia prowadzone są w środowisku otwartym, lokalnych placówkach partnerskich (przedszkolach i żłobkach) oraz przede wszystkim w naszej siedzibie przy ul. Radzymińskiej 111a/113.

Cele projektu: 

Dzieci:

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka poprzez koncentrowanie się na jego zdolnościach i zasobach;
 • Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • Budowanie własnej tożsamości- wspieranie związków dziecka z najbliższa rodziną;
 • Wzmacnianie więzi rodzic/opiekun ( w tym babcia, dziadek)-dziecko;
 • Stymulacja dojrzałości emocjonalno-społecznej dziecka;
 • Stymulacja rozwoju psychofizycznego dziecka.

Opiekunowie/Rodzice:

 • Zwiększenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka;
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania emocji, w tym trudnych emocji, np. złości;
 • Wzmocnienie wiary we własne kompetencje i zaufania do swojej intuicji;
 • Wymiana doświadczeń związanych z wychowaniem małego dziecka;
 • Nawiązanie kontaktów z innymi opiekunami, tworzenie więzi międzyludzkich;
 • Rozwój społeczny (w pełnieniu ról małżonka, rodzica i pracownika).

W ramach projektu w lokalu przy ul. Radzymińskiej  prowadzimy:

Harce z malcem

Harce z Malcem – zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój dziecka (poznawczy, emocjonalno-społeczny), wzmacnianie więzi i relacji rodzic-dziecko. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stałe osoby prowadzące oraz stałe komponenty zajęć ( w tym większa część zajęć struktura oraz konieczna zabawa swobodna na wstępie i końcu zajęć). Dzieci w przyjaznej atmosferze uczą się bycia w grupie rówieśników oraz rozwijania i nabywania nowych umiejętności życiowych i społecznych potrzebnych do życia. Na zajęciach wykorzystywane są elementy zajęć muzycznych, plastycznych, artystycznych, sensorycznych, relaksacyjnych, z wykorzystaniem różnych metod pracy, w tym metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału w zajęciach. Rodzice mają również okazję do modelowania swoich postaw przez obserwację stylu podejścia do dziecka osoby prowadzącej, nawiązywania z nim kontaktu oraz sposobów na spędzanie czasu ze swoim dzieckiem (nasze obserwacje pokazały, że rodzice często nie umieją bawić się ze swoimi dziećmi). Prowadzący zajęcia szczególnie uwrażliwieni są na szanowanie indywidualnych potrzeb dzieci, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci a także na dziecięce zachowania agresywne. W delikatny sposób starają się uwrażliwiać na nie również dorosłych, pomagając m.in. rozwiązywać sytuacje w których nie dawali sobie rady ze swoimi dziećmi. Praca na zasobach dziecka na jego potencjale, wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyszukiwanie mocnych stron rodziny sprzyja procesowi jej „rozwoju”. Zajęcia w Klubikach odbywać się będą regularnie w stałych grupach i o stałych porach (z krótką przerwą wakacyjną).

Zajęcia podzielone z podziałem na grupy wiekowe: 1.5- 3 r.ż

 Czas trwania zajęć: 1,5 godziny (zajęcia cykliczne z przerwą wakacyjną)

Liczba grup: 4

Termin:

Liczba uczestników/grupa: do 12 dzieci wraz z opiekunami (razem do 24 osób) Prowadzenie: Karolina Mika czasami wspomagany przez wolontariusza

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul. Radzymińska

Osoba prowadząca: Karolina Mikaczytaj więcej


Grupa Zabawowa

Zajęcia podzielone z podziałem na grupy wiekowe: 0- 1,5 r.ż

Zajęcia ogólnorozwojowe i umuzykalniające, znane jako Gordonki, ukierunkowane na rozwój mowy dziecka już na tak wczesnym etapie i stymulacje uczestniczących w tym zmysłów. Celem jest pomoc w tworzeniu wspierającej relacji i empatycznej, przejrzystej komunikacji z dzieckiem. Poznacie sposoby na edukacyjne, rozwojowe zabawy z maluchem i na nawiązywanie i podtrzymywanie z nim kontaktu przez, z czasem, coraz dłuższą chwilę.

Czas trwania zajęć: 1 godzina (zajęcia cykliczne z przerwą wakacyjną)

Liczba grup: 2

Termin: czwartki 12.45 i 13.30

Liczba uczestników/grupa: do 12 dzieci wraz z opiekunami (razem do 24 osób) 

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul. Radzymińska

Osoba prowadząca: Zespół Ta Szansaczytaj więcej


Kawiarenka „Czas dla Nas”

Swobodne, cykliczne zajęcia -„Kawiarenka dla rodziców i opiekunów – Czas dla Nas”. To przestrzeń i czas na tematy rodzicielskie przy kawie i herbacie, upieczonym cieście. Klimat kawiarenki ma być okazją do wymiany doświadczeń rodzicielskich, podzielenia się swoimi rozterkami i wątpliwościami, nawiązywania relacji, miejscem integracji a w rezultacie miejscem samoorganizowania się rodziców/opiekunów. Spotkania są otwartą przestrzenią dla rodzin. Zapraszamy na nie także rodziny ukraińskie – we środy jedna z mam służy swoją znajomością języka ukraińskiego.  

Mamo, Tato, babciu, Dziadku podzielcie się sobą, możecie zagospodarować tę przestrzeń, poprowadzić zajęcia, podzielić się swoja pasją, ten czas jest dla Was. 

Wiek dzieci: co najmniej 1 w wieku 0-6

Liczba spotkań: 2 spotkania w tygodniu/spotkania cykliczne z krótką przerwą wakacyjną

Czas trwania zajęć: do 2 godz.
Termin: wtorki 12.00-14.00, środy 11.30-13.30

Prowadzenie: Karolina Mika

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul. Radzymińska

 czytaj więcej


Treningi Umiejętności Społecznych

Zajęcia w małej grupie rówieśniczej której celem jest zdobywanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.
Wiek:
Terminy: czytaj więcej


Moc wyobraźni

Zajęcia twórcze z elementami arteterapii, mające na celu wzmocnienie dzieci nieśmiałych, z trudnościami w wyrażaniu siebie i swoich emocji, oparte na stałej strukturze i elementach pracy twórczej. Zajęcia zawierają elementy relaksacji, działania ruchowe, dramowe i plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek:4-6 lat
Terminy: piątki 15:30-16:30; 16:30-17:30 i 17:30-18:30
Osoba prowadząca: Ewa Kurzawaczytaj więcej


Warsztaty Godzinki dla Rodzinki

Warsztaty twórcze – rodzinne, aktywizujące rodziny do tworzenia czegoś razem, wspólnego gospodarowania czasem wolnym: głównie zabawy sensoryczne, tworzenie zabawek, teatrzyków rodzinnych, książeczek z ulubionymi bajkami, majsterkowanie itp. Tematyka warsztatów wypływać będzie z potrzeb naszych beneficjentów. Warsztaty skierowane głownie do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat (głównie 3-6)

Liczba warsztatów:  2021-1, 2022 r.-20 2023 r.-16

Czas trwania warsztatu: 2 godz.

Prowadzenie: 2 osoby (Karolina Mika, Ewa Kurzawa)

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul.Radzymińska lub na terenie placówek partnerskich.

Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościachczytaj więcejJa i Moje Emocje

Zajęcia dla dzieci w placówkach przedszkolnych, mające na celu naukę wyrażania i nazywania emocji, głównie tych trudnych, umiejętności wyciszania się i uspokojenia. Ich celem jest wypracowanie wspólnie z grupą dzieci i nauczycielem metod radzenia sobie z emocjami.czytaj więcej


Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze bazujące na Pozytywnej Dyscyplinie, NVC, TSR, rozwijające Inteligencję Emocjonalną i potencjał rodzicielski a także warsztaty wspierające rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w rozwoju. Cele warsztatu: Lepsze radzenie sobie w kontaktach z dziećmi dzięki:

 • przywołaniu pozytywnych doświadczeń z własnego dzieciństwa
 • pogłębieniu samoświadomości dotyczącej przeżywania złości
 • poznaniu nowych możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka.

Istotą warsztatu będzie uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko, należy zacząć zmieniać siebie. Pozytywna Dyscyplina to metoda praktyczna, skuteczna i sprawdzona przez tysiące nauczycieli i rodziców na całym świecie. Wywodzi się z psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. Z tego warsztatu rodzice wyniosą:

 • pewność, że mogą być skuteczni i mieć taką relację z dzieckiem, jaką chcą
 • nowe spojrzenie na wychowanie dziecka, które da im poczucie kompetencji
 • wyjaśnienie, dlaczego dzieci (i dorośli też ) zachowują się „źle” i jak możemy temu przeciwdziałać
 • informację, gdzie szukać konkretnych rozwiązań i jak pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą wychowania dzieci
 • wiedzę na czym opiera się POZYTYWNA DYSCYPLINA

Warsztaty te realizowane będą w systemie dostosowanym do potrzeb odbiorców i grupy (zawierające warsztaty tematyczne /ok.4 godz. i warsztaty pogłębione ok.20 godz.).

Odbiorcy: Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 0-6 ; rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie placówki (zajęcia poświęcone nazywaniu i wyrażaniu emocji ), rodzice uczestniczący w działaniach klubu a w razie wolnych miejsc chętne, zainteresowane osoby, lub grupy wskazane przez placówki partnerskie. W ramach pogłębienia warsztatu dla szczególnie potrzebujących osób przewidujemy możliwość kontynuacji w formie konsultacji, couchingu, wsparcia psychologicznego.

Prowadzenie : Anna Czechowska i Magdalena Skorupka

Liczebność grupy: do 14 osób stacjonarnie/do 18 on-line

Liczba godzin łącznie: 2021r. 3godz. – przygotowanie materiałów;

2022 r.- 90 h. x 2 trenerów/180 h.

 2023 r.- 108 h. x 2 trenerów/216 h.

 Łącznie: 399 h. dyd.

Liczba grup: co najmniej 9 grup

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul. Radzymińska lub na terenie placówek partnerskich (w placówkach partnerskich istnieje możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi, co zostało wypracowane z zespołem na spotkaniach sieciujących dyrektorów przedszkoli, żłobków, przedstawicieli OPS), przestrzeń on-line.czytaj więcej


Coaching

To taka forma pracy indywidualnej, dzięki której można wiele osiągnąć w krótkim czasie. Coach pomaga ci postawić sobie cele i znaleźć sposoby na ich realizację, nie mówi Ci co i jak masz robić, tylko towarzyszy zadając różnego rodzaju pytania oraz proponując różnego rodzaju doświadczenia mentalne. Ty jesteś odpowiedzialna/y za zmianę, coach za proces.

Czas trwania sesji: 1h 15 minut
Dla kogo: osoby dorosłe i nastolatki
Terminy: ustalane indywidualnie (minimum 3 sesje)
ProwadzącaAnna Czechowska
Zapisy: a.czechowska@taszansa.pl / 502 200 608czytaj więcej


Warsztaty Moje Pasje

Warsztaty dla rodziców o różnorodnej tematyce, mające na celu nie tylko doskonalić ich umiejętności praktyczne (np. szycia, gotowania, sztuki rękodzieła itp.), ale także rozwijać więzi międzyludzkie i odrywać rodziców małych dzieci od codzienności rodzicielskiej. Uczymy się dbać o siebie bez wyrzutów sumienia! czytaj więcej


Wykłady Specjalistyczne

Cykl spotkań edukacyjnych, specjalistycznych dla rodziców o tematyce dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wykłady będą odbywały się na terenie placówek i placówek współpracujących.

Czas trwania 1 wykładu: 2godz.dyd.

Liczba wykładów: 2022- 4, 2023- 4

Miejsce prowadzenia: Ta Szansa, ul. Radzymińska lub na terenie placówek partnerskich; przestrzeń on-lineczytaj więcej

Rekrutacja:

Zapraszamy do zapisów na nasze zajęcia przez formularze zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie każdego z zajęć.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Warunki dołączenia do projektu „Ta Szansa dla Rodzin” (pierwszeństwo udziału):
1. Projekt adresowany jest do rodzin posiadających dzieci w wieku 0-6 , rodziców oczekujących dziecka, par starających się o założenie rodziny, rodziców lub opiekunów prawnych małych dzieci oraz ich rodzin, głównie z terenów rewitalizowanych Targówka (min. 80% uczestników stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego i Mieszkaniowego)
2. Adres zamieszkania znajdujący się na terenach rewitalizowanych Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.
3. Pierwszeństwo zapisu mają również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, ekonomicznej; rodzice niewydolni wychowawczo; samotni rodzice; rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym; rodzice bezrobotni; rodzice skierowani przez placówki partnerskie.

Lista ulic należących do OBSZARU REWITALIZOWANEGO TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO I FABRYCZNEGO.

Skip to content