Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TA Szansa dla Rodzin 2016-2019

Jest to partnerski projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek (obszar głównie Targówka Mieszkaniowego). Adresatami bezpośrednimi są dzieci, rodzice oczekujący dziecka, pary starające się o założenie rodziny oraz rodzice lub opiekunowie prawni małych dzieci i ich rodziny.

Projekt realizowany przez organizacje:

logo
Print
Print

Partnerzy projektu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Żłobek nr 42, ul. Chodecka 3, Warszawa
 • Żłobek nr 43, ul. Tokarza 4, Warszawa
 • Żłobek nr 47, ul. Chodecka 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21, Warszawa
 • Przedszkole nr 94 ul. Smoleńska 64, Warszawa
 • Przedszkole nr 95 ul. Korzona 2, Warszawa
 • Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4, Warszawa
 • Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska 12, Warszawa
 • Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8, Warszawa

Założenia projektu:

Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanych, kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka. Działania skoncentrowane są wokół naszego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, w którym prowadzony jest klub- centrum rozwoju dla rodzin, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci i ich opiekunów.

Zajęcia prowadzone są w środowisku otwartym, lokalnych placówkach partnerskich (przedszkolach i żłobkach) oraz przede wszystkim w naszej siedzibie przy ul. Radzymińskiej 111a/113. W planie jest również realizacja formy wyjazdowej jako kontynuacji pracy profilaktycznej.

Cele projektu:

Dzieci:

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka poprzez koncentrowanie się na jego zdolnościach i zasobach;
 • Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • Budowanie własnej tożsamości- wspieranie związków dziecka z najbliższa rodziną;
 • Wzmacnianie więzi rodzic/opiekun ( w tym babcia, dziadek)-dziecko;
 • Stymulacja dojrzałości emocjonalno-społecznej dziecka;
 • Stymulacja rozwoju psychofizycznego dziecka.

Opiekunowie/Rodzice:

 • Zwiększenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka;
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania emocji, w tym trudnych emocji, np. złości;
 • Wzmocnienie wiary we własne kompetencje i zaufania do swojej intuicji;
 • Wymiana doświadczeń związanych z wychowaniem małego dziecka;
 • Nawiązanie kontaktów z innymi opiekunami, tworzenie więzi międzyludzkich;
 • Rozwój społeczny (w pełnieniu ról małżonka, rodzica i pracownika).

W ramach projektu w lokalu przy ul. Radzymińskiej  prowadzimy:

grupa zabawowa

Harce z malcem

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin w relacji  DZIECKO – OPIEKUN z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji pobudzające wszechstronny rozwój dziecka i uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Wiek: 1,5-3 lataczytaj więcej

Grupa Zabawowa

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do 1,5 r z rodzicem nastawione na pobudzanie rozwoju mowy, stymulacje zmysłów i budowanie czytelnej komunikacji z dzieckiem.

Wiek: 0-1,5 latczytaj więcej

kawiarenka-czas-dla-nas_taszansa

Kawiarenka „Czas dla Nas”

Kawiarenka dla dzieci wraz z opiekunami ma charakter spotkań otwartych. Jest to „Czas dla Nas”, czyli czas na zabawę i rozmowy przy kawie i herbacie, upieczonym cieście…
czytaj więcej

Warsztaty Godzinki dla Rodzinki

„Godzinki dla Rodzinki” to warsztaty twórcze- rodzinne, aktywizujące rodziny do tworzenia czegoś razem, wspólnego gospodarowania czasem wolnym

Wiek: 4-6 lat
Terminy: –
Godziny: 17.00-19.00
czytaj więcej

Moc wyobraźni

Zajęcia terapeutyczne z elementami arteterapii, mające na celu wzmocnienie dzieci nieśmiałych, z trudnościami w wyrażaniu siebie i swoich emocji, oparte na stałej strukturze i elementach pracy twórczej.

Wiek: dzieci w wieku 4 – 6 latczytaj więcej

Kreatywna Kuchnia

Zajęcia edukacyjno-kulinarne dla rodziców i dzieci w wieku 0-6, będące połączeniem warsztatów, zabawy kulinarnej w kuchni oraz wykładu.

Wiek: 0-6  lat
Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościach
czytaj więcej

rodzice

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty Zrównoważonego Rozwoju
Warsztaty Dla Par (i osób w pojedynkę)
Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny
Moje Pasje
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Coaching kariery lub coaching życiowy 

W ramach projektu SDR w lokalu przy ul. Pszczyńskiej i ul. Nefrytowej  prowadzi:

Pomoc psychologiczna dla rodziców i rodzin

Prowadzona przez Stowarzyszenie dla Rodzin w Zespole Psychologiczno–Terapeutycznym Zacisze ul. Pszczyńska 26/57 oraz ul. Nefrytowa 12

Pomoc indywidualna psychologiczna dla rodziców
Pomoc psychologiczna dla par
Pomoc psychologiczna dla rodzin
Coaching zawodowy

Internetowy Informator lokalny „Gdzie szukać pomocy”

Link: http://infotargowek.org/informator-lokalny
Informator jest również dostępny przez stronę internetową Urzędu Dzielnicy Targówek.

Zawiera spis różnych miejsc pomocowych na Targówku, w tym miejsc skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6lat.

Rekrutacja:

Zapraszamy do zapisów na nasze zajęcia:
taszansa@gmail.com lub tel. 22 253 32 06

Pierwszeństwo zapisu na wybrane zajęcia obowiązuje:

 • rodziny skierowane do nas przez Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym
 • naszych beneficjentów mających młodsze rodzeństwo
 • rodziny skierowane do nas przez OPS oraz partnerskie nam przedszkola i żłobki.
Skip to content