Warsztaty umiejętności Wychowawczych

Warsztaty umiejętności Wychowawczych

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, ale zawierają też mini-wykłady dotyczące zagadnień omawianych podczas ćwiczeń. Głównym sposobem uczenia się w trakcie warsztatów jest aktywność uczestników i udział w proponowanych ćwiczeniach. Aktywność każdego z uczestników jest też inspiracją do refleksji i do wzbogacania doświadczenia innych. Praca na własnych doświadczeniach stwarza okazję do przyjrzenia się sobie i daje możliwość zdobycia nowych umiejętności. Uczestnicy warsztatów mogą pogłębić własną samoświadomość oraz doświadczyć nowych sposobów zachowania w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka oraz ćwiczyć komunikację z poszanowaniem praw i granic innych osób. W warstwach mogą brać również udział rodziny oczekujące dziecka.
Cele warsztatu:
Lepsze radzenie sobie w kontaktach z dziećmi dzięki:
– przywołaniu pozytywnych doświadczeń z własnego dzieciństwa
– pogłębieniu samoświadomości dotyczącej przeżywania złości
– poznaniu nowych możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka
Istotą  warsztatu będzie uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko należy zacząć zmieniać siebie

Zakres tematyczny dla rodziców z dziećmi 1-6:
– Rola zabawy w rozwoju dziecka
– Rola dorosłego w rozwoju dziecka
– Rola emocji w życiu człowieka
– Wpływ złości na reakcje cielesne, myślenie i zachowanie człowieka
– Różne sposoby radzenia sobie ze złością
– Zasady asertywnego wyrażania złości
– Nowe sposoby zachowania w trudnych sytuacjach z życia osobistego
– Granice w wychowaniu
– Kary i nagrody w wychowaniu
– Rozwijanie samodzielności dziecka
– Kilka słów o wpisywaniu dziecka w role
– Zachęcanie dziecka do współpracy

Zakres tematyczny dla mam z dziećmi 0-1:
– Wielka rewolucja, czyli zmiana życiowa związana z rodzicielstwem
– Intuicja rodzicielska, czyli jak nie utonąć w morzu porad
– Rozwój psychofizyczny dziecka od 0-3lat
– Paleta barw, czyli uczucia związane z macierzyństwem
– Granice w wychowaniu
– Komunikacja z małym dzieckiem
– Matka też człowiek, czyli o radzeniu sobie ze stresem rodzicielskim

Czas trwania: 40 godz. (łącznie, rozłożenie zależne od grupy) ze względu na różne potrzeby
istnistnieje możliwość prowadzenia rekrutacji na poszczególne bloki szkoleniowe
Ilość grup: 4 grupy w całym projekcie
Liczebność grupy: do 12 osób/jedna grupa
Prowadzenie: 2 osoby, w tym  pedagog w ramach etatu
 Miejsce prowadzenia: siedziba stowarzyszenia O.T.TRAD „Szansa” ,ewentualnie placoeki partnerskie

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl