Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

SamoRegulacja dla Każdego

SamoRegulacja dla Każdego

to projekt, który zakłada dopracowanie i multiplikację dobrej praktyki, jaką są nasze warsztaty samoregulacji dla młodzieży. Chcemy rozwinąć je i stworzyć narzędzie do pracy w tym zakresie, łatwe w użyciu również dla innych praktyków.

Nasza dobra praktyka odpowiada na kryzysy psychiczne, z jakimi zmaga się młodzież w obliczu pandemii, a także kryzysy
rozwojowe właściwe dla adolescencji. Projekt przewiduje również wsparcie instytucjonalne w postaci przebudowy
strony internetowej stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że nasze narzędzie już niedługo będziecie mogli zobaczyć na nowej stronie internetowej.

Termin realizacji: IX.2022 – VII.2023

W projekcie przewidziano:

  1. stworzenie narzędzia (np. kart samoregulacji/gry/pakietu edukacyjnego – forma zostanie wybrana w toku realizacji)
  2. przetestowanie narzędzia na zajęciach z młodzieżą – przeprowadzenie warsztatów dla 6 grup
  3. ewaluację ciągłą, dzięki której wprowadzimy odpowiednie zmiany w narzędziu jeszcze na etapie jego tworzenia
  4. szkolenie dla praktyków, dzięki któremu poślemy stworzone narzędzie w świat
  5. stworzenie publikacji (popularno)naukowej na podstawie realizacji zadania

Narzędzie oraz publikacja dostępne są pod adresem:
https://www.taszansa.pl/karty-samoregulacja/

Skip to content