Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Karty do samoregulacji

Stworzone specjalnie dla osób prowadzących zajęcia, te innowacyjne karty zostały zaprojektowane, aby pomóc w tworzeniu interaktywnych i wciągających doświadczeń dla podopiecznych. Dzięki zestawowi kart do druku prowadzący mogą z łatwością tworzyć różne scenariusze warsztatów, które ułatwiają aktywną naukę, krytyczne myślenie i współpracę.​

Nieskończone możliwości tworzenia scenariuszy warsztatów

Nasze karty do druku są wszechstronne i mogą być używane zamiennie do tworzenia szeregu scenariuszy warsztatów. Można łączyć i dopasowywać karty, aby spersonalizować i dostosować działania do konkretnych potrzeb i stylów uczenia. Elastyczność oferowana przez te karty pozwala na nieskończone możliwości, zapewniając, że każdy warsztat jest ekscytujący, dynamiczny i niezapomniany dla wszystkich uczestników.​

Wciągająca grafika i podejście zorientowane na cel​

Każde ćwiczenie warsztatowe rozpoczyna się od wciągającej grafiki na pierwszej stronie. Grafika ta wyznacza scenę dla ćwiczenia, natychmiast przyciągając uwagę i rozpalając ciekawość. Wraz z grafiką, nazwa ćwiczenia i jego wymagania są jasno przekazane, zapewniając jasne zrozumienie tego od czego należy rozpocząć.​

Kompleksowe opisy ćwiczeń​

Na drugiej stronie każdej karty znajduje się szczegółowy i wyczerpujący opis ćwiczenia. Opis ten służy jako przewodnik dla nauczycieli, zapewniając instrukcje krok po kroku i cenne wskazówki, jak skutecznie ułatwić warsztaty. Zwięzły i przyjazny dla użytkownika format opisu ułatwia nauczycielom śledzenie i tworzenie płynnych doświadczeń edukacyjnych dla swoich uczniów.​
Publikacja stworzona przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania
Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek. Materiały powstały na
potrzeby projektu "SAMO(Regulacja) dla każdego" finansowanego w ramach
Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2022-23", utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.​
Karty są efektem pracy zaangażowanego zespołu:​
Autorki publikacji i narzędzi: Aleksandra Zakrzewska, Ewa Kurzawa i
Magdalena Skorupka.
Konsultacje merytoryczne: mentor projektu Michał Szeląg oraz osoby
uczestniczące w warsztatach (młodzież oraz profesjonalistki i
profesjonaliści, którym bardzo dziękujemy za wkład w pracę nad naszym
narzędziem).
Redakcja językowa Aleksandra Rutkowska
Projekt graficzny i skład: Bartosz Szykuła
Koordynacja procesów twórczych: Magdalena Skorupka i Ewelina Łapińska​
Dzięki naszym drukowanym kartom do angażujących warsztatów prowadzący mogą odblokować nowe poziomy kreatywności i interaktywności podcasz swoich zajęć. Wykorzystując moc tych kart, prowadzący mogą przyciągać uwagę , wspierać aktywne uczestnictwo i tworzyć wciągające środowisko uczenia się. Pożegnaj się z tradycyjnymi, statycznymi metodami nauczania i wejdź w przyszłość dynamicznych i angażujących warsztatów dzięki naszym innowacyjnym kartom do druku!​
,,Karty do Samoregulacji” są dostępne na licencji Creative Commons ,,Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz O.T.TRAD SZANSA Warszawa Targówek. Utwór powstał w ramach projektu Samoregulacja dla każdego, realizowanego przez O.T.TRAD SZANSA Warszawa Targówek przy wykorzystaniu środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie Samoregulacja dla każdego. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Pliki do pobrania

Skip to content