Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka

Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka – warsztat bazowy z przywiązania przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z teorią Johna Bowlby’ego i jej praktycznym zastosowaniem. Wczesna relacja jaka tworzy się między opiekunem a małym dzieckiem może mieć wpływ na:

  • sposób, w jakim dziecko będzie tworzyło kolejne związki w swym życiu,
  • na jego rozwój emocjonalny,
  • tworzenie przekonań na temat siebie, świata i życia (bezpieczne – niebezpieczne miejsce, ja wartościowy- niewartościowy itd.)
  • na to, czy człowiek rozwinie jakieś formy psychopatologii.

Podstawą zdrowych relacji z innymi ludźmi jest tworzenie bezpiecznej bazy i trwałej więzi z głównym opiekunem . Będziemy pracować nad zrozumieniem kluczowych pojęć związanych z przywiązaniem takich jak: neurobiologia przywiązania, bezpieczeństwo, responsywność, Wewnętrzny Model Operacyjny, style przywiązania, rozpoznawanie reakcji poseparacyjnej. Pogłębione to zostanie analizą konkretnych przypadków wykorzystania teorii przywiązania dla zrozumienia funkcjonowania człowieka w całym cyklu życia. Analiza zachowania i nadawanie znaczenia zachowaniu człowieka w oparciu o teorię przywiązania pozwala na dobre praktykowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.

Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich psycholożek/gów, pedagożek/gów, pracowniczek/ków socjalnych, sędziów rodzinnych, nauczycielek/li, opiekunek/ów w żłobkach. Zajęcia te przeznaczone są także, dla wszystkich specjalistów, którzy w oparciu o teorię przywiązania chcą z nami poszerzać swój warsztat pracy w bardziej zaawansowanych szkoleniach. Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło

Zajęcia BEZPŁATNE, dedykowane specjalistom pracującym w Warszawie, dofinansowane ze środków m.st. Warszawa, realizowane w ramach małych dotacji w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Szkolenie składa się z trzech części – obligatoryjny jest udział w trzech częściach:

Część I Sobota 11.11.2023 w godz. 9:00-17:00

Część II Niedziela 12.11.2023 w godz. 9:00-17:00

Część III Czwartek 16.11.2023 w godz. 9:00-17:00

MIEJSCE: TA Szansa, ul. Radzymińska 111a/113

PWORADZENIE: dr Teresa Jadczak-Szumiło

Zapisy zamknięte
Data wydarzenia
11/11/2023 09:00
Wiek uczestników
18 lat do 100
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content