Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ONLINE

Już 26 października br. ruszamy z cyklem online warsztatów pogłębionych online dot. Inteligencji Emocjonalnej z elementami Pozytywnej Dyscypliny, Porozumienia bez Przemocy oraz innych koncepcji skoncentrowanych na rozwiązaniach, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszamy!

Przykładowe zagadnienia tematyczne:
1. Podstawy PD, mózg emocjonalny
2. Style rodzicielskie; uprzejmość i stanowczość- co to znaczy?
3. Kary w wychowaniu, co zamiast kar?
4. Pochwała vs. zachęta- rola wzmocnień pozytywnych. Poczucie własnej wartości jak je budować?
5. Temperament, rola kolejności urodzenia.

Odbiorcy:
– rodzice dzieci 0-6 lat z terenu rewitalizowanego Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego lub/ i rodzice, których dziecko uczęszcza do placówki partnerskiej (niżej wymienione) a którzy jeszcze nie brali udziału w cyklu pogłębionym tych warsztatów.

Daty spotkań:

26.10 – 9:30-11:45 (3h), 

9.11 – 9:30-11:45 (3h), 

20.11 – 9:30-12:00 (3h + 15 min), 

23.11 – 9:30-12:00 (3h + 15 min), 

30.11 – 9:30-12:00 (3h + 15 min)

Pozytywna Dyscyplina to metoda praktyczna, skuteczna i sprawdzona przez tysiące nauczycieli i rodziców na całym świecie. Wywodzi się z psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. Pozytywna Dyscyplina daje mnóstwo konkretnych narzędzi na radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

Porozumienie bez Przemocy to postawa, którą możemy pielęgnować w relacjach z innymi ludźmi i małymi i dużymi tak, by wyeliminować z języka, a potem z życia wszelkie formy przemocy wobec drugiego człowieka. Jest to podejście stworzone przez Marshalla Rosenberga, amerykańskiego psychologa i mediatora, w  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zakłada ono, że każdy działa z pozytywnych pobudek, realizując swoje potrzeby, a wszelkie emocje/uczucia, które się nas pojawiają są rezultatem ich zaspokojenia bądź nie. Porozumienie bez Przemocy to równo narzędzie, jak i postawa.

Dla kogo: dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat z terenów Targówka Mieszkaniowego i Rewitalizowanego (sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie Ta Szansa dla Rodzin)

Prowadzące: Anna Czechowska i Magdalena Skorupka

Warsztat realizowany:

  • ONLINE
Zapisy zamknięte
Data wydarzenia
26/10/2023 09:30
Wiek uczestników
19 lat do 100
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content