Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców (Targówek)

Rodziców dzieci w wieku do lat 6 z terenu Targówka rewitalizowanego serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla Rodziców z elementami Pozytywnej Dyscypliny.

Cykl 4 spotkań: poniedziałki 27.05, 03.06, 10.06 , 17.06.2024  w godz. 17:30-20:30

W trakcie cyklu warsztatów opowiemy o podstawowych założeniach Pozytywnej Dyscypliny, zobaczymy, co to znaczy być uprzejmym i stanowczym rodzicem, czyli porozmawiamy o granicach i egzekwowaniu zasad,  przyjrzymy się karom i nagrodom i zasadności ich stosowania, porozmawiamy również o potrzebach i przede wszystkim będziemy mówić o samoregulacji, czyli o tym, jak nie wychodzić z siebie  (przynajmniej nie za często ) Będziemy zastanawiać się, co to znaczy być dobrym rodzicem, bo dla nas to oznacza być takim rodzicem, który lepiej rozumie samego siebie, przygląda się swoim reakcjom i zachowaniom i odpowiednio je zmienia, ma też więcej narzędzi w swojej skrzynce narzędziowej i z większą łatwością może tymi nowymi narzędziami zastępować takie swoje zachowania, które dotąd nie sprzyjały budowaniu relacji wprowadzaniu zasad i reguł. To wszystko sprawia, że taki rodzic doświadcza więcej spokoju, potrafi elastycznie nawigować po relacjach z najbliższymi i ma w sobie więcej radości.

W siedzibie Ta Szansa ul. Radzymińska 111a/113

Prowadzące: Magdalena Skorupka i Anna Czechowska

PODCZAS ZAJĘĆ NIE ZAPEWNIAMY OPIEKI NAD DZIEĆMI.

Udział bezpłatny, warsztat realizowany w ramach projektu „Ta Szansa dla Rodzin BIS” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.   

UWAGA. Pierwszeństwo zapisu mają mieszkańcy obszarów rewitalizowanych Targówka 

Lista ulic obszaru rewitalizowanego –  https://www.taszansa.pl/spis-ulic-obszaru-targowka-rewitalizowanego/

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
27/05/2024
Wiek uczestników
18 lat do 100
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content