Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

SzansoPrzedszkole

Zajęcia adaptacyjne ogólnorozwojowe dla dzieci 

Liczba uczestników: do 8 dzieci

Czas trwania: 3h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu).

SzansoPrzedszkole to zajęcia rozwijające małą i dużą motorykę, usamodzielniające, pobudzające zmysły i wyobraźnię a przede wszystkim dające szansę na długofalowe przygotowanie dziecka (i rodziców też) do wkroczenia w przedszkolne życie.

Dzieci w przyjaznym i bezpiecznym miejscu mają możliwość nauki komunikowania własnych potrzeb, umiejętności nazwania i wyrażenia emocji, ćwiczenia samodzielności podczas jedzenia, czynności higienicznych i innych. Kreatywne spotkania pomogą pobudzić wszechstronny rozwój dziecka i wykształcić pozytywne interakcje z grupą rówieśników.

Metoda trzech stopni:

Pierwsze 2 spotkania: na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników.

Kolejne spotkania: rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem prowadzącej.

Po kilku spotkaniach: dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie.

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
01/02/2024
Wiek uczestników
2 lat do 4
Cena
100 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content