Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Warsztaty psychoedukacyjne „Bezpieczne relacje i Pozytywna Dyscyplina” – dla Profesjonalistów pracujących z dziećmi na Targówku

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla Kadry Wychowawczej pracującej w żłobkach i przedszkolach oraz innych placówkach sprawujących opiekę oraz wspierających rozwój dzieci w wieku 0-6 lat na terenie Targówka rewitalizowanego. Proponujemy Państwu cztery spotkania szkoleniowe.

TERMINY: WTORKI 12, 19, 26 marca oraz 9 kwietnia w godz. 12:30-15:30

TEMAT PRZEWODNI: BEZPIECZNE RELACJE jako fundament zdrowego rozwoju psychofizycznego człowieka – Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o teorię przywiązania, z elementami Pozytywnej Dyscypliny.

 Podczas warsztatów przyjrzymy się znaczeniu więzi (czyli bezpiecznych relacji), która stanowi fundament zdrowia psychicznego.  Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak wspierać bezpieczny styl przywiązania u dzieci, jak dbać o samoregulację swoją i dzieci i w jaki sposób wspierać rozwój ważnych umiejętności życiowych i zachęcać dzieci do współpracy.

 Tematy:

1. Czym jest więź i jakie ma znaczenie w rozwoju dziecka? Rodzaje stylów przywiązania. Od czego zależy bezpieczne przywiązanie? Jak unikać sytuacji potencjalnie traumatyzujących?

2. Wspieranie rozwoju ważnych umiejętności społecznych i życiowych oraz postawa jednocześnie uprzejma i stanowcza jako fundamenty Pozytywnej Dyscypliny

3. Co komunikują dzieci i dorośli poprzez swoje zachowania? Odkrywanie przekonań, potrzeb, emocji i wartości. Błędne strategie zachowania

4. Samoregulacja – rozwijanie uważności w codziennym życiu, jej wpływ na dobrostan oraz budowanie wspierającej atmosfery w grupie.

5. Czy błędy są w porządku? Krótkofalowe i długofalowe skutki kar i nagród. Konsekwencje a rozwiązania6.

6. Jak budować poczucie własnej wartości u siebie i dzieci? Docenianie a chwalenie,  zachęcanie a zniechęcanie.

Prowadzące: Magdalena Skorupka i Aleksandra Zakrzewska

Udział bezpłatny, warsztat realizowany w ramach projektu „Ta Szansa dla Rodzin BIS” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Pierwszeństwo zapisu mają specjaliści pracujący na terenie Targówka rewitalizowanego.

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
12/03/2024
Wiek uczestników
18 lat do 100
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content