Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Masz tę Moc (grupa I)

Proponowany przez nas cykl warsztatów arteterapeutycznych jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia emocjonalnego, jego celem jest wyposażanie młodzieży w umiejętności lepszego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Grupowy charakter warsztatów stworzy także możliwość nawiązywania nowych kontaktów i zaktywizuje młodzież do zwiększenia ilości interakcji społecznych. Warsztaty dedykowane są starszym uczniom, w wieku od 13 lat wzwyż. Warsztaty obejmować będą: -pracę dot. rozumienia siebie i swoich emocji, -rozwijanie kreatywności -poznanie technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem,- ćwiczenia integracyjne -wzmacnianie płynącego z wewnątrz poczucia bezpieczeństwa, -poznawanie sposobów na rozładowanie napięcia poprzez działanie twórcze, ćwiczenia dramowe angażujące ciało i umysł-pogłębiona praca nad rozpoznawaniem swoich zasobów i mocnych stron, -wzmacnianie samoświadomości i płynącej z niej pewności siebie, – integracja wielu podejść arteterapii, w zależności od potrzeb: terapia przez sztuki wizualne, teatr, przez ruch, dramę, elementy terapii tańcem, biblioterapii i muzykoterapii.

Gdzie?

TA SZANSA, ul. Radzymińska 111a/113

Udział bezpłatny, dzięki współfinansowaniu ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy w ramach projektu „stresOFF – Ta Szansa na Równowagę”.

Prowadząca: Ewa Kurzawa

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
06/10/2023
Wiek uczestników
13 lat do 15
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content