Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

MALI ODKRYWCY – zajęcia na placu zabaw

Rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat serdecznie zapraszamy na cotygodniowe zajęcia o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym na świeżym powietrzu! W każdą niedzielę od 7 kwietnia do września 2024 w godzinach 10:00-12:00  proponujemy wspólną zabawę na placu zabaw przy Żłobku nr 44 ul. Wejherowska 1 z animatorami Ta Szansa.

KIEDY: Niedziela 21.07.2024 godz. 10.00-12.00 (typowe zabawy animacyjne przewidujmy mniej więcej między 10.30 a 11.30)

Zapisy przyjmujemy oddzielnie na każdą niedzielę. Będą uruchamiane we wtorek/środę, a maile potwierdzające lub informujące o braku miejsc będziemy wysyłać w piątki. Bardzo prosimy o przemyślane zapisy – dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, na które uczestnik został zakwalifikowany, skutkuje zablokowaniem udziału w zajęciach przez kolejny miesiąc. 

Wejście na plac zabaw będzie możliwe po okazaniu przez uczestnika potwierdzenia  udziału, czyli maila z adresu zapisy.taszansa@gmail.com Należy go okazać w formie wydruku lub na urządzeniach mobilnych podczas wpisywania się na listę papierową w dniu zajęć.

GDZIE: na terenie placu zabaw Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1

W przypadku złych, niebezpiecznych warunków atmosferycznych zostanie zaplanowane alternatywne rozwiązanie. 

Pierwszeństwo zapisu dla mieszkańców Targówka rewitalizowanego. Lista ulic obszaru rewitalizowanego –  https://www.taszansa.pl/spis-ulic-obszaru-targowka-rewitalizowanego/

Prowadzące – animatorzy i wychowawcy Ta Szansa

Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązują się do przestrzegania regulaminów:

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH „MALI ODKRYWCY” NA PLACU ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE O.T.TRAD Szansa Warszawa Targówek

1. Organizatorem zajęć MALI ODKRYWCY jest Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek („Ta Szansa”)  na zlecenie m.st. Warszawy w ramach projektu „Ta Szansa dla Rodzin BIS 2023-2025” .

2. Podczas trwania zajęć „Mali odkrywcy” dzieci nie mogą przebywać na terenie placu zabaw bez opieki rodziców/opiekunów.

3. O bezpieczeństwo dziecka dbają rodzice/opiekunowie.

4. Realizatorzy Ta Szansa są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, nie biorą odpowiedzialności za uczestników.

5. Materiały i zabawki udostępnione na czas zajęć „Mali odkrywcy” są własnością Ta Szansa. Każdorazowo po skończonej zabawie należy je odłożyć na wskazane przez realizatora miejsce. 

6. Z materiałów służących do realizacji programu oraz udostępnionych zabawek uczestnicy korzystają według wskazówek prowadzących – z szacunkiem i dbałością – tak, by posłużyły jak najdłużej.

7. Wspólnie dbamy o miłą i życzliwą atmosferę.

8. Przestrzegamy regulaminu korzystania z placu zabaw, na którym odbywają się zajęcia. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PODCZAS WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE O.T.TRAD Szansa Warszawa Targówek ( w skrócie zwanym „Ta Szansa”)

 1. Organizatorem zajęć jest Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek („Ta Szansa”)  na zlecenie m.st. Warszawy w ramach projektu „Ta Szansa dla Rodzin BIS 2023-2025” .
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach  dla rodziców z dziećmi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Plac zabaw  zlokalizowany przy żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1  wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabaw i rekreacji.
 5. Wydarzenia przeznaczone są dla rodziców z dziećmi do lat 6 i rodzeństwa. Udział w wydarzeniach wymaga zarejestrowania się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.taszansa.pl/wydarzenie/mali-odkrywcy-zajecia-na-placu-zabaw/ Kontakt do Organizatora pon.-pt. w godz. 9.00-15.00 tel. 22 253 32 06 e-mail  taszansa@gmail.com
 1. Ze względu na ograniczoną ilość osób, które jednorazowo mogą przebywać na placu zabaw, zgłoszenie przyjmowane są na każdą niedzielę oddzielnie. Każdorazowo należy podać w formularzu ilość uczestników (dzieci i dorosłych). Po zarejestrowaniu,  drogą mailową uczestnik otrzyma potwierdzenie  udziału (mail z adresu zapisy.taszansa@gmail.com do okazania w formie wydruku lub na urządzeniach mobilnych podczas wpisywania się na listę papierową w dniu zajęć)
 2. W godzinach pracy żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy plac zabaw jest dostępny wyłącznie dla dzieci uczęszczających do tego żłobka.
 3.  Podczas wydarzeń dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
 4. Udział w wydarzeniach na  terenie placu zabaw jest równoznaczny z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu.
 5. Udział w wydarzeniach  na placu zabaw jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu zadania „Ta Szansa dla Rodzin BIS 2023-2025” ze środków m.st. Warszawy i środków własnych stowarzyszenia.
 1. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac konserwacyjnych administrator może ograniczyć korzystanie z placu zabaw poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie placu zabaw stosownej informacji.
 2. Dzieci mogą korzystać z urządzeń i wyposażenia placu zabaw zgodnie z instrukcją korzystania z urządzenia lub wyposażenia oraz jego przeznaczeniem (w szczególności odpowiednio do wieku wagi czy wzrostu).
 3. Z urządzeń, będących na wyposażeniu placu zabaw, wolno korzystać przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem osób współkorzystających.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placu zabaw zabrania się:

1) obecności osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

2) niszczenia urządzeń oraz innego wyposażenia placu zabaw;

3) zaśmiecania placu zabaw;

4) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów opiekunów osób niepełnosprawnych;

5) korzystania z placu zabaw w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

6) korzystania z urządzenia, które w sposób widoczny jest niesprawne.

 1. W celu ochrony środowiska naturalnego podczas wydarzeń na terenie placu zabaw zachęcamy do :
 2.  niekorzystania z jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 4. nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
 5. niewypuszczania chińskich lampionów;
 6. nieużywania sztucznych ogni i petard.
 7. Każdy przypadek stwierdzenia niesprawności jakiegokolwiek elementu placu zabaw należy zgłosić Organizatorowi lub do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (ul. Belgijska 4; 02-511 Warszawa, email: zlobek44@zlobki.waw.pl, tel. 723 248 085 – czynny od poniedziałku do piątku). Zabrania się korzystania z niesprawnego urządzenia.
Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
21/07/2024 10:00
Wiek uczestników
0 lat do 6
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content