Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

GRUPA MOCY (grupa II)

Grupa Mocy – cykl spotkań wspierających dla młodzieży (13-19 lat) zmagającej się z obniżonym nastrojem, kryzysem, problemami z funkcjonowaniem w grupie, brakiem motywacji i niskim poczuciem własnej wartości. Grupa Mocy zakłada przede wszystkim stworzenie przez prowadzące i uczestników warunków umożliwiających powstanie wspierającej grupy rówieśniczej, w której jest miejsce dla każdego i każdy jest ważny i potrzebny (dla wielu udział będzie korektywnym doświadczeniem, pomagającym poradzić sobie z doświadczeniami osamotnienia w klasie, niezrozumienia przez innych, wykluczenia czy bullingu).

START 5 października, około 8 spotkań

Zajęcia BEZPŁATNE, realizowane w ramach projektu „Ta Szansa na DOBROstan” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

Miejsce: TA Szansa, ul. Radzymińska 111a/113

Informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na zajęcia prześlemy mailem. 

Prowadzą Ewa Kurzawa i Anna Czechowska

Zapisy zamknięte
Data wydarzenia
12/10/2023
Wiek uczestników
16 lat do 19
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content