Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Dobrostan w klasie – warsztaty wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

W odpowiedzi na liczne zapytania przygotowaliśmy ofertę warsztatów dla dzieci i młodzieży. Pracujemy w oparciu o założenia Pozytywnej Dyscypliny, NVC, SelfReg, edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Proponujemy zorganizować w klasie warsztaty umiejętności psychospołecznych rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i młodzieży – profilaktyka zdrowia psychicznego, nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniane poczucia własnej wartości oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty i integracja grupy, profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowego żywienia, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów i inne w zależności od potrzeb grupy – tematyka ustalana indywidualni

Najlepsze efekty możemy osiągnąć  dzięki współpracy z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną, dlatego zachęcamy do skorzystania z pakietu szkoleniowego, który obejmuje:

3 spotkania w ramach warsztatów umiejętności psychospołecznych rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci i młodzieży (każde spotkanie 90 min + 15 min przerwy)

1 spotkanie warsztatowe dla rodziców 90 min (podczas zebrania w szkole lub online lub w Ta Szansa)

1 spotkanie indywidualne monitorujące dla wychowawcy 45 min

CENA ZA PAKIET: 3000 zł

POZA PAKIETEM MOŻLIWOŚĆ DODATKOWYCH SPOTKAŃ:

Dodatkowe spotkanie dla uczniów (90 minut): 800zł

Dodatkowe spotkanie dla nauczyciela (45 minut): 250zł

Dodatkowe spotkanie dla rodziców (90 minut): 500zł

Istnieje także możliwość dostosowanie oferty do potrzeb danej placówki.

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
11/03/2024
Wiek uczestników
7 lat do 18
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content