Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

DOBROstan – jak wspierać własną i innych (Samo)Regulację (gr. I)

Projekt „Ta Szansa na DOBROstan” jest ofertą zajęć, warsztatów psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Warszawy, w tym z placówek z Targówka współpracujących z naszym stowarzyszeniem.

W ramach projektu proponujemy również warsztaty dla dorosłych: rodziców i nauczycieli, przede wszystkim tych, których dzieci uczestniczą w projekcie. Od tego, jak my dorośli radzimy sobie z emocjami, jakie mamy strategie na zmniejszanie sobie napięcia oraz jak się w związku z tym komunikujemy i ze sobą i z dziećmi, zależą również ich umiejętności.

Na tych warsztatach przyjrzymy się emocjom, potrzebom oraz sposobom komunikacji tego, co w nas żywe, po to byśmy znaleźli lepszy sposób do bycia z drugim człowiekiem. Stawiamy na lepsze poznanie siebie i uczynienie małego kroku, by zadbać o to, co dla nas ważne, a dla każdego może to być zupełnie co innego.

START: 16 października (poniedziałek) godzina 17:30

TERMINY: poniedziałki 16, 23, 30 października 17:30-20:30 oraz 6 listopada 17:30-19:45

Zajęcia BEZPŁATNE, realizowane w ramach projektu „Ta Szansa na DOBROstan” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

MIEJSCE: TA Szansa, ul. Radzymińska 111a/113

PWORADZENIE: Anna Czechowska i Magdalena Skorupka

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
16/10/2023 17:30
Wiek uczestników
18 lat do 100
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content