Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Warsztaty z Samoregulacji z elementami Pozytywnej Dyscypliny

Kolejna przeszkolona grupa wspaniałej kadry żłobkowej i przedszkolnej ukończyła warsztaty Samoregulacji z elementami Pozytywnej Dyscypliny, Self-Reg i NVC. Był czas na wiedzę, dzielenie się własnym doświadczeniem, na integrację przy kawie i poczęstunku.

To ostatnie szkolenie dla Kadry w ramach obecnej edycji projektu „Ta Szansa dla Rodzin” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawa. Liczymy, że uda nam się pozyskać środki na kontynuację, bo zapotrzebowanie jest ogromne.

Skip to content