Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

„Uważność i samoregulacja w codziennym życiu i pracy”

W poniedziałek zakończyło się szkolenie „Uważność i samoregulacja w codziennym życiu i pracy” Podczas warsztatów w bezpiecznej grupie uczestnicy ćwiczyli umiejętności  rozpoznawania i nazywania emocji własnych oraz emocji dzieci i młodzieży, starali się zrozumieć różnicę pomiędzy samokontrolą a samoregulacją, poznali konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i trudnymi uczuciami/stanami oraz sposoby niwelowania stresu. Był także czas na poznanie technik relaksacyjnych, pozwalających na rozluźnianie się i bycie w tu i teraz oraz na pogłębioną pracę nad rozpoznawaniem swoich zasobów i mocnych stron oraz wzmacnianie samoświadomości i płynącej z niej pewności siebie.

Dziękujemy za wspólny czas szkoleniowy, niebawem damy znać, kiedy rusza kolejna grupa – już dziś zapraszamy! Szczegóły pojawią się na stronie: https://www.taszansa.pl/szkolenia/

Szkolenie realizowane w ramach projektu StesOFF Ta Szansa na równowagę BIS dofinansowanego przez m.st. Warszawę.

Skip to content