Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Play Therapy

Play Therapy jest uporządkowanym, teoretycznym podejściem do terapii, opartym o procesy uczenia się i komunikowania się dziecka (Carmichael, 2006; Landreth, 2002; O.Connor & Schaefer, 1983). Metoda ta wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, którą jest zabawa. Terapeuta pełni w niej aktywną rolę, gdyż poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci, daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę. W czasie terapii, dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeutów, dzieci mają możliwość zaistnienia i bycia sobą. Terapeuci długofalowo, strategicznie wykorzystują Play Therapy do pomocy dzieciom w wyrażaniu tego, co jest dla nich trudne. Terapeuta poprzez zabawę może pomóc dziecku nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których prezentuje ono deficyty emocjonalne, czy społeczne (Pedro-Carroll & Reddy, 2005). Pozytywna relacja, która rozwija się pomiędzy terapeutą i dzieckiem podczas sesji Play Therapy dostarcza korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych (Moustakas, 1997). 

Play Therapy może być również wykorzystywana do stymulowania rozwoju poznawczego, ponadto zapewnia wgląd w dysfunkcjonalne sposoby myślenia dziecka oraz jego wewnętrzne konflikty, dostarczając dziecku sposobów ich rozwiązania (Connor & Schaefer, 1983; Reddy, Files-Hall & Schaefer, 2005). 

Główne zasady Play Therapy wg V. Axline: 

  1. Stworzenie ciepłej i przyjaznej relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu. 
  2. Akceptowanie dziecka takim, jakie jest. 
  3. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa tak, by dziecko mogło swobodnie wyrażać siebie. 
  4. Dziecko ma prawo wyboru i jest odpowiedzialne za swoje wybory. 
  5. Terapeuta podziela i odzwierciedla emocje wyrażane przez dziecko. 
  6. Dziecko kieruje, terapeuta podąża. 
  7. Terapeuta nie przyspiesza procesu terapeutycznego. 
  8. Terapeuta tworzy granice, które zakotwiczą dziecko w rzeczywistości i będą wspierać jego poczucie odpowiedzialności. 

Rola terapeuty Play Therapy: 

– aktywne zaangażowanie, 

– odzwierciedlanie emocji dziecka, 

– pozwalanie dziecku na wyrażanie siebie, 

– tworzenie zasad i granic, 

– akceptowanie dziecka, 

– nieocenianie dziecka.

Więcej informacji na stronach: Play Therapy oraz Play Therapy krok po kroku

Cennik: spotkanie 50 minut – 170 zł

Gdzie: TA Szansa, ul. Radzymińska 111a/113

Prowadzące: Małgorzata Szklarska

Zapisy:  mszklarska.psycholog@gmail.com

Czas trwania terapii: jedna sesja trwa 45-50 minut. Ilość sesji jest uzależniona od stopnia nasilenia trudności dziecka (od 6 do ok. 15 sesji) i ustalana po wywiadzie z rodzicem. Przy poważnych trudnościach terapia trwa 6-12 miesięcy. 

MAŁGORZATA SZKLARSKA – psycholog, terapeuta PlayTherapy. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, gdzie prowadzi spotkania diagnostyczne oraz terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Współpracuje z fizjoterapeutami i neurologopedami. Swoją pracę konsultuje na regularnych superwizjach. W Szansie prowadzi zajęcia dla duetów (rodzic z dzieckiem 0-3 lat) z elementami psychoedukacji – BoboGadki oraz konsultacje psychologiczne. Lista praktyków Play Therapy 

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content