Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Arteterapia

Arteterapia to forma oddziaływania terapeutycznego, w której wykorzystuje się naturalny potencjał twórczy każdego człowieka. Pomaga rozładować stres, napięcie i lęk, rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnościami i kryzysami, pozwala na lepsze zrozumienie i wyrażanie siebie, zwiększa poczucie własnej wartości, dodaje mocy i sprawczości, wspiera harmonijny rozwój.

SESJE INDYWIDUALNE
Dla dzieci (5-12 lat) i młodzieży (13-19 lat), którzy mierzą się z:

  • trudnościami w radzeniu sobie z emocjami
  • przewlekłym stresem
  • kłopotami w relacjach
  • niską samooceną
  • przedłużającym się zniechęceniem i brakiem motywacji
  • kryzysem emocjonalnym
  • trudnościami z podejmowaniem decyzji

KIEDY? indywidualnie ustalane terminy

GDZIE?: w lokalu Ta Szansa, przy ul. Radzymińskiej 111a/113,

KOSZT: 170 zł/ spotkanie 50 minut

EWA KURZAWA – arteterapeutka, interwentka kryzysowa, trenerka dramy, socjoterapeutka, nauczycielka jogi yin oraz jogi i uważności dla dzieci, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (Ośrodek Intra). Ukończyła Arteterapię na APS w Warszawie, Szkołę Trenerów Dramy DramaWay w Warszawie, pogłębiony kurs Socjoterapii i szkolenie certyfikujące Trenerów Umiejętności Społecznych w Fundacji Pomoc Autyzm, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na SWPS; kurs nauczycielski Jogi Yin w Arhanta Yoga oraz międzynarodowy kurs nauczycielski jogi i uważności dla dzieci i młodzieży w Rainbow Yoga. Od 2020 roku w ramach współpracy z Fundacją dla Wolności pracuje w świetlicy dla dzieci w Ośrodku Recepcyjnym dla Cudzoziemców w Dębaku jako wychowawczyni interwentka kryzysowa. Z “Ta Szansa” współpracuje od 2017 roku: prowadzi warsztaty i zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualną arteterapię, warsztaty psychoedukacyjne wspierające umiejętności emocjonalno-społeczne w w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz zajęcia jogi i uważności dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty jogi yin.

Skip to content