Wsparcie w Starcie

wsprarcie-w-starcie

W ramach projektu WSPARCIE W STARCIE zostanie stworzony kompleksowy program usamodzielniania dla osób w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Organizacje wchodzące w skład projektu: 

serduszko

Print

logo

Print

tpd

maran

armiazbawienia

  towarzystwo-przyjaciol-pragi

 

W ramach projektu beneficjenci otrzymają możliwość:

● nabycia kompetencji i umiejętności ogólnie poszukiwanych na rynku pracy (np. obsługa urządzeń biurowych i pakietu programów biurowych, przystosowanie do rytmu pracy oraz terminowe i rzetelne realizowanie powierzonych zadań i obowiązków) oraz specjalistycznych umiejętności związanych z konkretnymi obszarami zawodowymi (rzemiosło, przygotowanie do zawodu, obsługa programów i urządzeń specjalistycznych, staże i praktyki zawodowe)

● kształtowania w sobie postawy ukierunkowanej na przedsiębiorczość, zaradność życiową oraz planowanie i prowadzenie gospodarnego i ekonomicznego stylu życia, w tym prowadzenie własnego biznesu

● odzyskania poczucia sensu i wpływu na rzeczywistość, podniesienia poczucia własnej wartości poprzez realne działania

● zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej samoobsługi (gotowanie, majsterkowanie, remonty) oraz czynności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie (załatwianie spraw urzędowych, zakładanie własnej firmy, tworzenie biznesplanów, itd.)

● kompleksowego wsparcia skrojonego do indywidualnych potrzeb i realizowanego wg indywidualnego planu pod okiem asystenta usamodzielniania (warsztaty, treningi zadaniowe, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, itd.)

 Partnerzy projektu:

 • Placówki Wsparcia Dziennego
 • Instytucje Pomocowe
 • Gimnazjum nr 30, ul. Józefa Szanajcy 17/19
 • Zespół Szkół nr 14, ul. Szanajcy 5
 • Zespół Szkół nr 112, ul. Otwocka 3
 • Zespół Szkół nr 33, ul. Targowa 86
 • Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1
 • Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36
 • Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3, ul. Białostocka 4
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70
 • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348
 • XXIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4
 • XCIX LO z Oddziałami dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42
 • Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mińska 1/5
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5, ul. Mińska 1/5
 • Prywatne Technikum Weterynarii Nr. 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia, ul. Kijowska 3
 • Szkoły Beaty Mydłowskiej, ul. Kaleńska 3
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36
 • SWPS, ul. Chodakowska 19/31
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr. 2 „Kąt”, ul. Zorzy 17
 • Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok. 122
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5, ul. Otwocka 3
 • Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4
 • I. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Warszawy Pragi – Północ, ul. Terespolska 15a
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87
 • Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171b
 • Lokalni przedsiębiorcy

syrenka

Projekt „Wsparcie w stracie” dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl