Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Zawody Przyszłości

„Poszukujemy zawodów przyszłości” to inicjatywa skierowana do młodzieży z Warszawy, poprzez którą mogą sami sprawdzić, jak zmiany w świecie będą kreowały przyszłe zawody.

Skoro:

– przez następne 20 lat odkryjemy i stworzymy więcej niż przez ostatnie 200 lat, to czym zajmujemy się dzisiaj jutro może być już stare,

– tempo wprowadzania nowych technologii  sprawia, że jesteśmy o krok od stworzenia sztucznej inteligencji a eksperci mówią, że sztuczna inteligencja będzie ostatnim wynalazkiem człowieka

Co za 20 lat będzie wykonywał człowiek, co zaś będą robić maszyny?

Jedno jest pewne –  przyszłość będzie wyglądała inaczej niż dzień, w którym odpalamy niniejszą inicjatywę. Chcemy zatem aby młodzież w niej uczestnicząca mogła przez chwilę pomarzyć i już teraz poszukać informacji na temat przyszłości – to będzie miało wpływ na dalsze wybory edukacyjne i zawodowe.

Nasza oferta to możliwość udziału w  trzech uczniowskich projektach edukacyjno-badawczych, w których uczestnicy w kilkuosobowym zespole będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie:

Jakie będą zawody przyszłości?

Co otrzymają uczestnicy:

– wyjątkowe doświadczenie w pracy w zespole,

– udział w wyjątkowych całodniowych warsztatach Team Building z grą planszową Business Play,

– możliwość spotkania wyjątkowych ludzi z takich firm jak IBM czy uczelni – Politechniki Warszawskiej, SGH,

– wizytę na targach, seminariach,

– wyjątkową promocję w szkole i Warszawie.

Tematyka prac zespołów:

  • Druk 3D (START – październik 2017)
  • Internet rzeczy -Internet of Thinks (START – październik 2017)
  • Starzejące się społeczeństwo
  • Sztuczna inteligencja
  • Opieka medyczna

DOKUMENTY I INFORMACJE

Regulamin Dla Uczniów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓWczytaj więcej

Dr Michał Klepka – broker (nauka-biznes), ekspert (polityka innowacji, open innovation, transfer technologii), trener (przedsiębiorczość, innowacje, współpraca i inne).

W wieloletniej karierze zawodowej zdobył uznanie pracując zarówno w roli wykładowcy akademickiego i naukowca, jak również menadżera, przedsiębiorcy, doradcy, eksperta, trenera. Współpracował z instytucjami administracji publicznej, m.in: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczne urzędy marszałkowskie; instytucjami naukowymi – Centrum Nauki Kopernik, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, oraz światowej skali firmami: Cambridge Innovation Centre, Bossard,  WYG International/PSDB Sp. z o.o., Ecorys Sp. z o.o. Na swoim koncie ma ponadto współpracę z licznymi instytucjami działającymi na poziomie regionalnym i lokalnym jak agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia/fundacje, lokalne grupy działania.

Umiejętności i kompetencje rozwijał pracując wielokrotnie w międzynarodowych zespołach z instytucjami z takich państw jak USA, Wielka Brytania, Francja, Ukraina, Finlandia czy Norwegia. W ostatnim przypadku poza współpracą, odbył w 2009 roku stypendium ufundowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a obecnie jest ekspertem firmy International Development Norway.

Od 2013 roku jest członkiem Grupy Roboczej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego  oceniającej aplikacje w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Młoda Innowacyjna Firma. W 2014 roku pełnił również rolę Przewodniczącego Komisji przyznającej granty na współpracę nauka – przemysł na Mazowszu. Ponadto jest członkiem Śląskiej Rady Innowacji oraz Stowarzyszenia SOOIPP.

Od 2014 roku prowadzi własną firmę 5 Klepek, w ramach której m.in. utworzył Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGAnt (www.gigant.5klepek.pl). Doświadczenie profesjonalne urozmaicił występując w  roli prezentera telewizyjnego w programie popularno-naukowym Patent na Patent, promującego przedsiębiorczość w badaniach naukowych, do którego przygotował również scenariusze i propozycje treści merytorycznych (współpraca z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.).

W latach 2015-2016 rozwinął działalność brokerską podejmując funkcję Menadżera Innowacji w Instytucie Fizyki PAN oraz współpracę na tym polu z Centrum Nauki Kopernik i Akademią Leona Koźmińskiego. Wspiera również proces aktualizacji Strategii Rozwoju Warszawy – Warszawa 2030 jako ekspert ds. gospodarki (http://2030.um.warszawa.pl/?staff=eksperci-sektorowi-2)

Skip to content