Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Wsparcie w Starcie

W ramach projektu WSPARCIE W STARCIE! 3.0 zostanie stworzony kompleksowy program usamodzielniania dla osób w wieku 15-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Organizacje wchodzące w skład projektu: 

serduszko
Print
tpd
maran
armiazbawienia
towarzystwo-przyjaciol-pragi

WSPARCIE W STARCIE – co to jest?

To dwuletni innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt społeczny prowadzony w aż
3 dzielnicach Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), skierowany do młodych ludzi od
15 do 26 roku życia.

WSPARCIE W STARCIE – kto i po co?

Zaangażowanie 7 organizacji pozarządowych oraz 59 partnerów lokalnych (m.in. szkoły, instytucje publiczne, uczelnie wyższe) stwarza niepowtarzalną szansę na realizację kompleksowej oferty łączącej rozwój osobisty z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji młodych tak, aby stali się kompetentnymi pracownikami oraz szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi, radzącymi sobie z wyzwaniami współczesności.

WSPARCIE W STARCIE – jak będziemy pomagać?

W ramach projektu młodzi ludzie będą mieli zapewnione:

 • wsparcie wykwalifikowanego mentora (asystenta usamodzielniania),
 • indywidualną ścieżkę rozwoju z szyta na miarę ofertą szkoleniową,
 • możliwość prowadzenia własnego startupu,
 • udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnych,
 • praktyki zawodowe i staże u lokalnych rzemieślników oraz partnerów biznesowych projektu.

WSPARCIE W STARCIE – do czego zmierzamy?

Chcemy wypracować nowoczesny i skuteczny model wspierania młodych ludzi w starcie w dorosłe, samodzielne i szczęśliwe życie. Pracujemy nad formułą ekonomiczną, nastawioną na rezultaty, czerpiącą z już istniejących zasobów lokalnych oraz przynoszącą realne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dobre praktyki i efekty współpracy pomiędzy partnerami społecznymi, instytucjami publicznymi i biznesem będą promowane jako modelowe rozwiązania na skalę warszawską, a nawet ogólnopolską.

WSPARCIE W STARCIE – dlaczego warto dołączyć?

Warto do nas dołączyć ze względu na:

 • prestiż udziału w projekcie unikatowym na skalę ogólnopolską,
 • możliwość zaistnienia jako pionier w dziedzinie polityki społecznej,
 • szansę na współtworzenie lokalnej sieci międzysektorowej,
 • okazję do realizowania sensownych programów CSR,
 • szeroki dostęp do zmotywowanej i dobrze przeszkolonej kadry.

WSPARCIE W STARCIE – orientuj się!

Czas realizacji: 1 kwietnia 2019-31 grudnia 2021

Biuro projektu: Centrum Młodych, Inżynierska 1 lok. 79, tel. 799 960 000

 Partnerzy projektu:

 • Placówki Wsparcia Dziennego
 • Instytucje Pomocowe
 • Gimnazjum nr 30, ul. Józefa Szanajcy 17/19
 • Zespół Szkół nr 14, ul. Szanajcy 5
 • Zespół Szkół nr 112, ul. Otwocka 3
 • Zespół Szkół nr 33, ul. Targowa 86
 • Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1
 • Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36
 • Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3, ul. Białostocka 4
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70
 • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348
 • XXIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4
 • XCIX LO z Oddziałami dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42
 • Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mińska 1/5
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5, ul. Mińska 1/5
 • Prywatne Technikum Weterynarii Nr. 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia, ul. Kijowska 3
 • Szkoły Beaty Mydłowskiej, ul. Kaleńska 3
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36
 • SWPS, ul. Chodakowska 19/31
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr. 2 „Kąt”, ul. Zorzy 17
 • Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok. 122
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5, ul. Otwocka 3
 • Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4
 • I. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Warszawy Pragi – Północ, ul. Terespolska 15a
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87
 • Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171b
 • Lokalni przedsiębiorcy
Skip to content