Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TAka SZANSA na Lato

Propozycja nieodpłatnego programu uzupełniającego ofertę programową „Lata w mieście ”dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy  obejmująca warsztaty: fotograficzne, artystyczne, teatralne, kulinarne i naukowe.

Organizator:
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Targówek,
ul. Radzymińska 111a/113,
Warszawa 03-549,
tel: 22 253 32 06,
www.taszansa.pl

Osoba odpowiedzialna za program/koordynator zadania: Magdalena Skorupka 503 825 567, mail kontaktowy m.skorupka@taszansa.pl

Zapisy telefoniczne: u koordynatora (o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń )

Termin realizacji: 26  czerwca– 31 sierpnia  2017 r.

Liczba warsztatów: 30

Tematyka:

 warsztaty fotograficzno-artystyczne „O to FOTO”
(prowadząca Anna Starkey 501 331 518)

 warsztaty artystyczne „Misz Masz” , również z elementami zajęć teatralnych
(prowadzące Anna Borecka 604 483 787, Katarzyna Nejman 513 059 092)

 warsztaty  sztuki nowych mediów “Animacje poklatkowe”
(prowadząca Anna Borecka 604 483 787)

 warsztaty naukowe „EKO ja”
(prowadząca Beata Mioduszewska 606 894 591)

  warsztaty kulinarne “Mięta w kuchni”
(prowadząca Beata Mintzberg 668 653 660)

Liczba grup: 30  (liczba uczestników 1 warsztatu : 15 osób)

Wiek: I-IV klasa Szkoły Podstawowej

Czas trwania warsztatu: 1-1,5 godz.

Miejsce: w siedzibie TA Szansa przy ul. Radzymińskiej 111a/113 (przystanek Gorzykowska) lub na terenie placówek realizujących program „Lato w mieście” 

Nabór już trwa!

Grupy nie mogą się powtarzać!

Skip to content