Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa na Wsparcie

Ta Szansa na Wsparcie

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne oraz emocjonalne dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach Targówka i Pragi w Warszawie.

Oferta – co się będzie działo?

Działania projektu obejmują:

  • Warsztaty wspierające rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz team building w klasach
  • Cykl warsztatów arteterapeutycznych “Masz te moc” dla chętnych uczniów w siedzibie stowarzyszenia
  • Korepetycje z nauk ścisłych
  • 2 wakacyjne rajdy podwarszawskie

Dzięki projektowi zorganizowano również 3-dniowe szkolenie z metody „Kids’ Skills” dla zespołu stowarzyszenia.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


W ramach projektu warsztatami objęto klasy:

  • 1c, 2c, 3c, 5c i 6c ze Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie
  • 4a i 7a ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie
Skip to content