Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa na Wsparcie 2.0

Druga edycja projektu, której celem jest wsparcie edukacyjne oraz emocjonalne dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach Targówka i Pragi w Warszawie.

W projekcie chcemy kontynuować działania, które sprawdziły się w pierwszej edycji „Tej Szansy na Wsparcie”. Wprowadziliśmy małe zmiany na podstawie wyciągniętych wniosków oraz aktualnej sytuacji. Celem projektu jest wsparcie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach Targówka i Pragi w Warszawie, w tym uchodźców. Dzięki długoletniej współpracy ze szkołami partnerskimi oraz świetlicami środowiskowymi zostaną wyłonieni beneficjenci projektu.

Działania przewidziane w projekcie to:

  • Warsztaty wspierające rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz teambuilding w klasach
  • Korepetycje z nauk ścisłych
  • Warsztaty arteterapeutyczne „Mam tę Moc” oraz arteterapia indywidualna
  • 2 rajdy/wycieczki dla dzieci niewyjeżdżających w wakacje 

W ramach projektu zespół stowarzyszenia będzie mógł również wziąć udział w szkoleniu merytorycznym, by nieustająco podnosić swoje kompetencje.

Termin realizacji projektu: VI.2022 – XII.2022


W ramach projektu warsztatami objęte zostaną klasy:

  • SP 114:
  • SP 84: 3b, 3c, 3d
Skip to content