Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę (II)

Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę to systemowy projekt, zakładający współpracę nie tylko z uczniami Szkół Podstawowych, ale także z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami. Jego nadrzędnym celem jest budowanie prospołecznych, pełnych empatii i szacunku postaw, a także nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności do wykorzystania w codziennym życiu.

Organizator: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Targówek, Radzymińska 111a/113, Warszawa 03-549.
tel: 22 253 32 06
www.taszansa.pl

Koordynator: Magdalena Skorupka, m.skorupka@taszansa.pl

Termin realizacji: 16 sierpnia – 31 grudnia 2018

Uczestnicy: uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-VI), dyrektorzy Szkół, nauczyciele, rodzice

Projekt zawierał będzie:

  • wykłady wprowadzające do Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli (10 wykładów po 1-2 godziny)
  • warsztat wprowadzający do Pozytywnej Dyscypliny dla dyrektorów Szkół (4 godziny)
  • warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla klas (po 8 warsztatów dla 6 klas)
  • warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla kadry pedagogicznej Szkół (25 godzin)
  • warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców (18 godzin)
  • warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla dzieci (18 godzin)
  • wsparcie indywidualne konsultacyjne/superwizyjne/coachingowe/psychologiczne dla dzieci, rodziców, nauczycieli (28 godzin dla min. 8 osób)
  • organizacja wyjścia dla klas (np. teambuilding, teatr, kino, inne)
  • ewaluacja działań

Cele projektu: Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju świadomych obywateli – dzieci – i na poziomie lokalnym i na poziomie państwowym, poprzez uczenie ich podstawowych umiejętności emocjonalnych społecznych i życiowych takich jak: wyrażanie swoich emocji w sposób akceptowany społecznie, skuteczna i oparta na szacunku komunikacja, wzajemna pomoc, koncentracja na rozwiązaniach a nie szukaniu winnych, itp. Wyposażone w te umiejętności i przekonanie, że ich głos się liczy, będą chętniej włączały się w aktywne kreowanie wspólnej przestrzeni i rzeczywistości najpierw na poziomie szkoły, a potem na poziomie mniejszych i większych lokalnych społeczności.

Proponowane przez nas warsztaty dla nauczycieli i rodziców mają przede wszystkim na celu wyposażenie ich w narzędzia, dzięki którym będą potrafili wspierać dzieci w rozwijaniu samoświadomości i mocnego przekonania „wiem, umiem, mogę”. Osiągnąć ten cel pozwoli m.in. spójne podejście nauczycieli i rodziców. Udział w warsztatach pozwoli rodzicom i nauczycielom zobaczyć świat oczami dziecka i ucznia, co przekłada się na lepsze zrozumienie jego perspektywy przez rodzica/nauczyciela i możliwość zastosowania skuteczniejszego podejścia. Intensywny program szkoleniowy daje m.in.: solidne umiejętności, jak podążać drogą środka bez kar i spolegliwości, głębokie zrozumienie, czemu dzieci są niegrzeczne i jak temu zaradzić, lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz swojego wpływu na dziecko.

Skip to content