Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TA SZANSA na Pozytywną Dyscyplinę – I Edycja

“Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę” to projekt dedykowany uczniom I-III Szkoły Podstawowej przygotowany na bazie analizy wieloletnich doświadczeń pracowników naszego stowarzyszenia.

Organizator:
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Targówek,
ul. Radzymińska 111a/113,
Warszawa 03-549,
tel: 22 253 32 06,
www.taszansa.pl

Osoba odpowiedzialna za program/koordynator zadania: Magdalena Skorupka, mail kontaktowy m.skorupka@taszansa.pl

Termin realizacji:  1  września 2017 r.– 30 czerwca  2018 r.

Dla kogo:  – uczniowie I-III klasa Szkoły Podstawowej
                   – rodzice
                   – nauczyciele

Projekt zakłada interdyscyplinarne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców, nauczycieli poprzez realizację warsztatów rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne a także promowanie wychowania w oparciu o idee korczakowskie i podejście z pozytywnej dyscypliny.

Projektem zostaną objęci głównie uczniowie, wspomagająco i uzupełniająco rodzice i nauczyciele.

Jesteśmy przekonani, że tylko spójne, zintegrowane działania systemowe mają większy wpływ na efekty końcowe. Zależy na promowaniu pozytywnych wzorców i zachęcaniu dzieci, rodziców, nauczycieli do korzystania z form pracy skoncentrowanych na rozwiązaniach, pozytywnej dyscyplinie i włączeniu całego systemu w proces zmian.

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na wsparciu uczniów oraz wyposażenie ich w zestaw kompetencji, umiejętności emocjonalno-społecznych, które im pomogą, zwiększą ich samoświadomość i zainspirują do nowego modelu zachowania, działania oraz zainteresowania życiem w zbiorowości społecznej. Projekt zawiera  działania przyczyniające do rozumienia samego siebie, tego, co się dzieje ze mną pod wpływem emocji i wypracowania spójnych sposobów radzenia sobie z emocjami.

Projektem objęte zostaną 4 klasy szkoły podstawowej (klasy I-III).

Projekt zawierał będzie:

– warsztaty dla klas rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne: cykl 8 spotkań 2 godz. skupionych wokół pracy nad 4 podstawowymi emocjami: złość, strach, smutek, radość w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu i pozytywnej dyscyplinie, nauce wzmacniania pozytywnego-komplementowania się w społeczności klasowej i umiejętności rozwiązywania problemów,

– warsztaty dla kadry nauczycieli z klas I-III z zakresu pozytywnej dyscypliny wraz ze wsparciem superwizyjnym (warsztaty 42 h w ciągu 10 miesięcy oraz 10 godz. konsultacji)

– warsztaty dla rodziców (uczniów klas I-III) z zakresu pozytywnej dyscypliny wraz ze wsparciem konsultacyjnym (warsztaty wprowadzające 9 h dla 2 grup oraz warsztaty pogłębione 18 h dla 1 grupy oraz 10 godz.konsulatcji)

Cele projektu:

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju świadomych obywateli – dzieci – i na poziomie lokalnym i na poziomie państwowym, poprzez uczenie ich podstawowych umiejętności emocjonalnych społecznych i życiowych takich jak:

-wyrażanie swoich emocji w sposób akceptowany społecznie, skuteczna i oparta na szacunku komunikacja, wzajemna pomoc, koncentracja na rozwiązaniach a nie szukaniu winnych, itp. Wyposażone w te umiejętności i przekonanie, że ich głos się liczy, będą chętniej włączały się w aktywne kreowanie wspólnej przestrzeni i rzeczywistości najpierw na poziomie szkoły, a potem na poziomie mniejszych i większych lokalnych społeczności.

Proponowane przez nas warsztaty dla nauczycieli i rodziców, mają przede wszystkim na celu wyposażenie ich w narzędzia, dzięki którym będą potrafili wspierać dzieci w rozwijaniu samoświadomości i mocnego przekonania „wiem, umiem, mogę”. Spójne podejście nauczycieli i rodziców

Liczba grup: 4

Wiek: I-III klasa Szkoły Podstawowej

Miejsce: na terenie szkół

Skip to content