Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa na DOBROstan

Projekt „Ta Szansa na DOBROstan” jest ofertą zajęć, warsztatów psychoedukacyjnych i
terapeutycznych dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z terenu całej Warszawy, w tym z placówek z Targówka
współpracujących z naszym stowarzyszeniem. Projekt uwzględnia udział dorosłych
rodziców/opiekunów, nauczycieli mających wpływ na wychowanie dzieci, bowiem ich
umiejętności, chociażby regulacji emocji, komunikacji opartej na szacunku bez
przemocy, są kluczowe w procesie budowania zdrowych relacji i wzmacniania poczucia
własnej wartości.
Działania projektu obejmują przeprowadzenie:
Cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla klas/grup (współpraca z środowiskiem
szkolnym) : „DOBROstan w szkole
Cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla grup przedszkolnych (współpraca z
środowiskiem przedszkolnym) : ” Ja i moje emocje”
Cykle szkoleniowe dla grup rodziców, nauczycieli „DOBROstan – jak wspierać własną i
innych (Samo)Regulację” (niektóre warsztaty obejmują część integracyjną dla dzieci w
wieku przedszkolnym i rodziców wraz z modułem zapewnienia opieki nad dziećmi)
Grupy wsparcia dla młodzieży w kryzysie „Grupa Mocy

Zajęcia specjalistyczne-terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym: „Moc
wyobraźni”
Zajęcia jogi i uważności dla dzieci w wieku przedszkolnym „Miś Joga
Zajęcia kulinarne dla duetów opiekun+ dziecko (7 -12 lat) „Przy wspólnym stole”
Indywidualne konsultacje psychologiczne/ interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży
w wieku 10-19 lat

Skip to content