Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa na DOBROstan BIS 2024

Projekt „Ta Szansa na DOBROstan BIS 2024” jest ofertą zajęć, warsztatów psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Warszawy, w tym z placówek z Targówka współpracujących z naszym stowarzyszeniem. Projekt uwzględnia udział dorosłych rodziców/opiekunów, nauczycieli mających wpływ na wychowanie dzieci, bowiem ich umiejętności, chociażby regulacji emocji, komunikacji opartej na szacunku bez przemocy, są kluczowe w procesie budowania zdrowych relacji i wzmacniania poczucia własnej wartości.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie:

Cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla klas/grup (współpraca z środowiskiem szkolnym) : „DOBROstan w szkole”

Cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla grup przedszkolnych (współpraca z środowiskiem przedszkolnym): ” Ja i moje emocje”

Cykle szkoleniowe dla grup rodziców, nauczycieli „DOBROstan – jak wspierać własną i innych (Samo)Regulację” (mogą być grupy łączone) objętych i zainteresowanych projektem, niektóre warsztaty obejmują część integracyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców wraz z modułem zapewnienia opieki nad dziećmi, nagranie 1 webinaru „zROZUM na STO-latka”

Zajęcia specjalistyczne-terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: „Moc wyobraźni”, „Miś Joga”, „Przy wspólnym stole”.

Indywidualne konsultacje psychologiczne/ interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.

Skip to content