Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa dla Żłobków

“Ta Szansa dla Żłobków” to kompleksowa oferta szkoleń dla rodziców, kierowników oraz kadry warszawskich żłobków. Projekt zakłada rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci, rodziców oraz opiekunów, poprzez realizację wykładów i warsztatów z wykorzystaniem Pozytywnej Dyscypliny, Porozumienia Bez Przemocy oraz edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Jego celem jest wyposażenie opiekunów i rodziców w wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej oraz konkretne narzędzia do pracy z dziećmi w tym zakresie.

Wsparciem zostały objęte 35 warszawskich placówek, do których należą:

Żłobek nr 1, Żłobek nr 2, Żłobek nr 9, Żłobek nr 16, Żłobek nr 18, Żłobek nr 19, Żłobek nr 20, Żłobek nr 22, Żłobek nr 24, Żłobek nr 25, Żłobek nr 27, Żłobek nr 28, Żłobek nr 29, Żłobek nr 37, Żłobek nr 38, Żłobek nr 39, Żłobek nr 42, Żłobek nr 43, Żłobek nr 44, Żłobek nr 46, Żłobek nr 47, Żłobek nr 48, Żłobek nr 49, Żłobek nr 52, Żłobek nr 54, Żłobek nr 57, Żłobek nr 58, Żłobek nr 59, Żłobek nr 60, Żłobek nr 61, Żłobek nr 64, Żłobek nr 66, Akademia pod Aniołkami: żłobki nr 130 oraz 131, Żłobek “Ale Frajda”.

Działania projektu przewidują m.in.:

  • warsztaty wprowadzające dla kadry kierowniczej
  • warsztaty wprowadzające dla rodziców w objętych projektem żłobkach
  • 20-godzinne cykle warsztatów pogłębionych dla rodziców w objętych projektem żłobkach
  • 20-godzinne cykle warsztatów pogłębionych dla kadry w objętych projektem żłobkach
  • organizację konferencji, podsumowującej realizowany projekt

12 realizatorów, ok. 450 pracowników żłobków,
ok. 1500 rodziców!

Projekt zostanie uwieńczony podsumowującą działania konferencją w listopadzie 2020 roku. Już teraz serdecznie na nią zapraszamy.

Zespół projektowy:

Magdalena Skorupka – koordynator projektu, prezeska Stowarzyszenia, trenerka, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny
Anna Czechowska – konsultant ds. merytorycznych, trenerka, coach i edukatorka Pozytywnej Dyscypliny
Ewelina Łapińska – asystent koordynatora projektu, psycholog

Edukatorzy i trenerzy:
Magdalena Skorupka
Anna Czechowska
Renata Korolczuk
Edyta Kamińska-Pacha
Teresa Worobiej
Klaudia Bełc
Natalia Żelakiewicz
Anna Siennicka
Dorota Jakubowska-Kurzec
Agnieszka Białecka-Rutkowska
Aleksandra Zakrzewska
Przemysław Chojnacki

Skip to content