Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Szansa dla Żłobków BIS

Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy zakładający rozwój inteligencji emocjonalnej rodziców i opiekunów/kadry w żłobkach poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem podejścia pozytywnej dyscypliny, komunikacji bez przemocy, edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniu.
Celem projektu jest wyposażenie opiekunów, rodziców w wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej i narzędzia do pracy z dziećmi w tym zakresie. Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 30 lat metodą, wywodzącą się z psychologii indywidualnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnym szacunku i empatii.
Warsztaty odbywać się w systemie on-line z wykorzystaniem Platformy ZOOM (do momentu odwołania i możliwości prowadzenia warsztatów w systemie stacjonarnym
Czas trwania projektu: 01.02.2021- 31.12.2022 r.

Główne elementy projektu:

1. Przeprowadzenie 3 godz. warsztatów wprowadzających z elementami Pozytywnej Dyscypliny skierowanych do 4 grup kadry kierowniczej żłobków zachęcających do udziału w projekcie; (3 godz. dyd.; marzec 2021 r.)
Warsztaty odbyły się w dniach:

 • 09.03.2021 (wtorek) godz.: 10.00-12.15
 • 10.03.2021 (środa) godz.: 10.00-12.15
 • 11.03.2021 (czwartek) godz.: 9.30-11.45
 • 12.03.2021 (piątek) godz.: 10.00-12.15

2. Objęcie wsparciem systemowym co najmniej 20 żłobków (co najmniej 10 publicznych i 10 niepublicznych dotowanych przez m.st. Warszawa, wytypowanie placówek w drodze konkursowej po warsztacie wprowadzającym dla kierowników; liczba żłobków uzależniona od liczby dzieci i opiekunów w żłobkach).
Zadaniem kierowników jest przedstawienie założeń programowych kadrze i rodzicom a następnie wysłanie zgłoszenia wg. wytycznych projektowych z odpowiedzią na pytania:

 • „Dlaczego jako placówka chcielibyśmy wziąć udział w projekcie?”
 • „Jak zbuduję motywację pracowników/kadry a także rodziców do udziału w projekcie?”
 • „Czy jestem w stanie zabezpieczyć zaplecze techniczne do udziału pracowników w szkoleniu? (laptop/telefon ze sprawną kamerą i głośnikiem, wyłączenie z opieki nad dziećmi w godz.12.15-13.45 w sali-pomieszczeniu bez dzieci)

Zgłoszenia konkursowe należy wysłać na adres: taszansa@gmail.com w terminie do 15.03.2019 r. do godz.16.00.
Podjęcie decyzji w sprawie udziału żłobków:
Komisja w składzie: przedstawiciel Zespołu Żłobków, przedstawiciel Ta Szansa, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy.
Termin pracy komisji: 16.03.2021 do 21.03.2021 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do dn. 22.02.2021 r.

3. Przeprowadzenie 20 godz. szkolenia pogłębionego dla liderów-kadry kierowniczej żłobków biorących udział w projekcie z zakresu Inteligencji Emocjonalnej z wykorzystaniem m.in Pozytywnej Dyscypliny-
Szkolenie obejmować będzie część liderską – zarządzania, tworzenia atmosfery grupy i część tradycyjną – związaną z budowaniem i pogłębianiem treści z zakresu Inteligencji Emocjonalnej, w oparciu m.in o Pozytywną Dyscyplinę
Termin: 22.03.2021-31.12.2021 (1 grupa )
Realizacja: edukatorzy PD, system on-line
Liczba kierowników: 20

4. Objęcie 20 godz. warsztatami pogłębionymi 20 grup rodziców (wraz z ew. zapewnieniem opieki dzieciom podczas warsztatów stacjonarnych (w wytypowanych 20 placówkach),
Terminy:
22.03.2021-31.12.2021 (plan: 9 grup x 20 godz.),
01.01.2022-31.13.2022 (plan: 11 grup x 20 godz.)
Realizacja: edukatorzy PD, system on-line
Rekrutacja: Po stronie kierowników żłobków i kadry placówki , edukatorów PD
Liczba rodziców: co najmniej 10 osób/grupa

5. 14 godz. szkolenie pogłębione rozwijające inteligencję emocjonalną z wykorzystaniem technik Pozytywnej Dyscypliny dla 20 grup opiekunów/kadry żłobków (plan prowadzenia szkolenia: w godz.12.15-13.45 / 2 godz. dyd. x 7 spotkań w systemie co tydzień)
Terminy:
22.03.2021-31.12.2021 (plan: 10 grup x 14 godz.dyd.)
01.01.2022-31.13.2022 (plan: 10 grup x 14 godz.dyd.)
Realizacja: edukatorzy PD, system on-line
Rekrutacja: Po stronie kierowników żłobków i kadry placówki
Liczba kadry: założenie min 50% kadry z placówki (do wyboru będą różne terminy)

6. Monitorowanie efektów pracy w poprzednich placówkach (przeprowadzenie spotkań dla kadry monitorujących projekt w poprzednich 35, chętnych do pracy placówkach )
Odświeżenie i pogłębienie podstawowych treści z poprzedniej edycji kursu dotyczącej Pozytywnej Dyscypliny i Inteligencji Emocjonalnej oraz analiza przypadków indywidualnych i grupowych uczestników zajęć (organizacja 20 warsztatów, konsultacji po ok.6 godz.); ku wspólnej wymianie informacji zakładamy również możliwość wspólnego udziału nowych, zainteresowanych placówek

7. Organizacja cyklicznych spotkań sieciujących dla liderów oraz konferencji podsumowującej projekt
Termin: 01.02.2021-31.12.2022
Częstotliwość spotkań: co najmniej 2 w roku
Konferencja: jesień 2021 lub 2022

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie opiekunowie/nauczyciele:

 • wiedzą, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić
 • mają większą wiedze na temat inteligencji emocjonalnej, samoregulacji emocji
 • znają mnóstwo różnych sposobów na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • potrafią dotrzeć do najtrudniejszych dzieci i skłonić ich do współpracy
 • wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe, a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na ich sukcesy w żłobku, przedszkolu itp.

Korzyści dla rodziców:

 • Wzrost wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej, samoregulacji emocji
 • Wzrost umiejętności wychowawczych
 • Wzrost rozumienia niepożądanych zachowań dzieci
 • Możliwość pogłębiania treści z zakresu POZYTYWNEJ DYSCYPLINY (w szkoleniach pogłębionych)
 • Poprawa w zakresie rozwoju emocjonalno-poznawczego ich dzieci
 • Rozwijanie kompetencji miękkich u ich dzieci.

Korzyści dla dzieci:

 • Czują się ważne i potrzebne, a to naturalnie zwiększa ich zaangażowanie w życie grupy
 • Widzą w nauczycielu autorytet i ufają mu, ponieważ wiedzą, że jego celem jest wspieranie, a nie wzbudzanie poczucia winy, wstydu lub powodowanie bólu
 • Czują się kompetentne, poprawiają się ich relacje w grupie
 • Zmniejsza się u nich poziom stresu, a to wpływa na poprawę zachowania i lepsze racje społeczne.

Korzyści dla żłobka:

 • Zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań w żłobku
 • Poprawa atmosfery i relacji w grupach zarówno między nauczycielami/opiekunami a dziećmi, jak i pomiędzy samymi dziećmi, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniu się na błędach.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku zaangażowanego żłobka, otwartego na nowe, sprawdzone metody pracy
 • W przyszłości będziemy oferować certyfikaty POZYTYWNEJ DYSCYPLINY dla żłobków, które przeszkolą swoją kadrę w zakresie stosowania tej metody i będą z niej korzystać.

Lista placówek zakwalifikowanych do projektu „Ta Szansa dla Żłobków BIS” 2021-2022

 1. Żłobek nr 63
 2. Paweł Bobrowski „Maleństwo i Przyjaciele” – Placówka nr 252
 3. Paweł Bobrowski „Maleństwo i Przyjaciele” – Placówka nr 281
 4. Klub malucha Pani chatka 244
 5. Żłobek nr 21 Kolorowa Łączka
 6. Tygrysek i Przyjaciele nr 279
 7. Żłobek Małe Zuchy nr 101
 8. Żłobek nr 15
 9. Żłobek nr 40
 10. Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów
 11. Żłobek Kociaki Rozrabiaki nr 221
 12. Klub „My Teddy Bear” nr 117, Żłobek „My Teddy Bear” nr 116, Klub dziecięcy Delfinek nr 254
 1. Żłobek nr 56
 2. Żłobek nr 50
 3. Żłobek „Krasnoludki” nr 149 wraz z filią nr 102
 4. Żłobek nr 17
 5. Żłobek nr 3
 6. Żłobek nr 69
 7. Żłobek Artystyczno-Językowy KAJTUSIE nr 17
 8. Ence Pence – Placówka nr 144
 9. PUZZEL Klub Malucha – Placówka nr 177
 10. Żłobek nr 10
 11. Paweł Bobrowski „Maleństwo i Przyjaciele” – Placówka nr 85

Lista rezerwowa

 1. Żłobek nr 66
 2. Żłobek nr 67
 3. Żłobek nr 12
 4. Żłobek nr 62
 5. Żłobek nr 14
 6. Żłobek „Puchatek” nr 81
 7. Gwiazdeczki żłobek nr 93
 8. Żłobek nr 13
 9. Żłobek Ziarenko nr 122

Gratulujemy!

Skip to content