Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

TA Rodzinka (I)

Ta Rodzinka- 3-letni projekt (2016-2018) dla rodzin z małymi dziećmi przygotowany na bazie analizy wieloletnich doświadczeń pracowników stowarzyszenia rozszerzający ofertę Warszawskiego Klubu dla Rodzin „TA Szansa dla Rodzin”.

Projekt obejmie swym działaniem większy obszar, również poza terenem rewitalizowanym Targówka Mieszkaniowego, włączy do systemu nowe rodziny zwłaszcza te z dziećmi w wieku do 3lat oraz poszerzy katalog oferowanej pomocy i wsparcia.

Przygotowana oferta nowych zajęć dla dzieci i rodzin ma dopomóc w zapobieganiu czy też przezwyciężaniu niepowodzeń, deficytów i problemów, a także wzmocnić więzi rodzinne, budować przestrzeń dla rodzin z dziećmi, aktywizować rodziców do działań lokalnych i podejmowania inicjatyw społecznych.

Nasza oferta w 2017 r. :

 • zajęcia muzyczno-ruchowe "Szanso-Pląsy" (3 grupy)
 • rodzinne, międzypokoleniowe warsztaty twórcze „Godzinki dla Rodzinki” (4 warsztaty)
 • cykle różnych warsztatów wychowawczych, prelekcji, wykładów, konsultacji, couching (60 godz.)

Nasza oferta w 2018 r. :

 •  zajęcia muzyczno-ruchowe "Szanso-Pląsy"(4 grupy)
 • zajęcia umuzykalniające- Gordonki (2 grupy)
 • rodzinne, międzypokoleniowe warsztaty twórcze „Godzinki dla Rodzinki” (8 warsztatów)
 • warsztaty z dietetykiem Zdrowy Maluch (5 spotkań)
 • cykle różnych warsztatów wychowawczych, prelekcji, wykładów, konsultacji, couching (180 godz.)

Partnerzy projektu:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek
 • Zespół Żłobków ul. Belgijska 4, Warszawa
 • Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21, Warszawa
 • Przedszkole nr 94 ul. Smoleńska 64, Warszawa
 • Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4, Warszawa
 • Przedszkole nr 150 ul. Prałatowska 12, Warszawa

Założenia projektu:

Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanych, kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat ( w tym głównie 0-3) z terenu m.st.Warszawy. Działania skoncentrowane są wokół naszego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, w którym prowadzony jest klub- centrum rozwoju dla rodzin, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci i ich opiekunów.

Cele projektu:

 • Tworzenie przyjaznych warunków do integracji i rozwoju rodzin z dziećmi
 • Umacnianie więzi wewnątrzrodzinnych i kontaktów z innymi rodzicami
 • Zwiększenie uczestnictwa rodzin z dziećmi w życiu społecznym, zapobieganie ich izolacji
 • Zwiększenie poziomu wiedzy rodzicielskiej na temat opieki i wychowania dziecka

W ramach projektu w lokalu przy ul. Radzymińskiej  prowadzimy:

SzansoPląsy

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla rodzin z elementami edukacji muzycznej, sensorycznej i społeczno-emocjonalnej wzmacniające relację  DZIECKO – OPIEKUN 

Wiek: 1,5-3 lataczytaj więcej

Gordonki

 Zajęcia umuzykalniające wg. E.E. Gordona; Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki

Wiek: 0-1,5 lata
czytaj więcej

Przystań dla Mam

Grupa wsparcia dla Mam dzieci do 3r.ż. – zapraszamy z maluszkiem do 1 r.ż
Cotygodniowe spotkania w stałej, zamkniętej grupieczytaj więcej

Zdrowy Maluch

Warsztaty edukacyjne, kulinarne skierowane do rodzin z małymi dziećmi realizowane w cyklach tematycznych.czytaj więcej

Skip to content