Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

stresOFF – Ta Szansa na Równowagę

Projekt stanowi uzupełnienie i poszerzenie działań realizowanych przez stowarzyszenie w ramach poprzednich zadań, takich jak “Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę” (3 edycje). Realizując warsztaty w szkołach z terenu całej Warszawy, a także pracując z rodzicami i opiekunami dzieci z terenów Targówka i Pragi, obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na zajęcia dot. radzenia sobie ze stresem – budowania oparcia przez kontakt ze swoim ciałem, uważność, samoregulację. W obecnej sytuacji doświadczamy – dzieci i dorośli – zwiększonej ilości stresu, z uwagi na: -skutki pandemii, długotrwałą izolację, trudności ze znalezieniem motywacji i odnalezieniem się w nauce stacjonarnej wśród rówieśników (ew. współpracowników i podopiecznych) -wojnę w Ukrainie, niepewną sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną – niepokój dorosłych przekłada się również na dzieci -obciążenie obowiązkami – szkolnymi i zawodowymi -zwiększony (m.in. jako konsekwencja pandemii) czas spędzany przed ekranem telefonu, tabletu czy komputera, trudności z koncentracją, przemęczenie, niemożność wyciszenia, problemy ze snem. Projekt “stresOFF” jest odpowiedzią na obserwowane zjawiska.

Oferta zakłada realizację pozalekcyjnych zajęć i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Warszawy, a także warsztatów dla nauczycieli i rodziców dzieci w każdym wieku. 

Działania obejmują:

  • realizację warsztatów arteterapeutycznych dla młodzieży w wieku 13+ “Masz tę Moc” (2 grupy cykliczne oraz sesje indywidualne)
  • realizację warsztatów arteterapeutycznych dla młodszych uczniów (klasy I-IV SP) – “Czuję i tworzę” (2 regularne grupy)
  • realizację zajęć angażujących ciało “Joga, uważność, relaks” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpostawowych (2 grupy)
  • realizację warsztatów stresOFF “Uważność i samoregulacja w codziennym życiu i pracy” dla nauczycieli i rodziców dzieci w każdym wieku (4 grupy x 6 warsztatów x 4 godz. dyd)
  • ewaluację zadania

Celem projektu jest wsparcie uczniów i bliskich im dorosłych w radzeniu sobie ze stresem poprzez naukę uważności, relaksacji, kontaktu z ciałem. Naukę tę chcemy prowadzić dwutorowo: -poprzez angażowanie umysłu, kreatywności i potencjału twórczego (“Masz tę Moc”, “Czuję i tworzę”, “stresOFF”) -poprzez angażowanie ciała (“Joga, uważność, relaks”)

Termin realizacji projektu: IX.2022 – VIII.2023

Skip to content