Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

StresOFF – Ta Szansa na Równowagę BIS

Projekt ”StresOFF – Ta Szansa na Równowagę BIS” stanowi uzupełnienie, multiplikację dobrej praktyki i poszerzenie działań realizowanych przez stowarzyszenie w ramach poprzednich projektów. 

Oferta zakłada realizację pozalekcyjnych zajęć i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Warszawy, a także warsztatów dla nauczycieli i rodziców dzieci w każdym wieku. Chcemy odpowiedzieć na diagnozowane przez nas na bieżąco aktualne problemy dzieci i młodzieży (samotność, izolacja, niechęć do nauki, stany depresyjne, zwiększony poziom stresu w szkole spowodowany ocenianiem i bycie ocenianym w środowisku rówieśniczym i w mediach) oraz dorosłych obciążonych, zmęczonych, zestresowanych- na zatrważające raporty na temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży Fundacji Unaweza, Unicef i skupić się szczególnie na nauce efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez uważność, kontakt z ciałem, poznawanie i czerpanie ze swoich zasobów, umiejętność stawiania granic, dbania o siebie i swoje granice. Nasze doświadczenie pokazuje, że systemowe obejmowanie wsparciem najbliższego środowiska uczniów (ważnych dorosłych) przynosi najlepsze efekty. 

Działania obejmują:

  • realizację warsztatów arteterapeutycznych dla młodzieży w wieku 13+ „Masz tę Moc” 
  • konsultacji indywidualnych dla najbardziej potrzebujących uczestników); łącznie 25 osób realizację warsztatów arteterapeutycznych dla młodszych uczniów (klasy I-IV SP) – „Czuję i tworzę
  • realizację zajęć angażujących ciało „Joga, uważność, relaks” dla uczniów szkół podstawowych i 
  • realizację warsztatów StresOFF „Uważność i samoregulacja w codziennym życiu i pracy” dla nauczycieli i rodziców dzieci w każdym wieku wraz z przygotowaniem pakietu materiałów szkoleniowych
Skip to content