Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Pewny? Na 100%!

Projekt “Pewny? Na 100%!” stanowi rozbudowaną, popartą wnioskami z ewaluacji, kontynuację projektu “Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, realizowanego w 2017 roku przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek, dedykowany młodzieży Szkół Podstawowych. Projekt “Pewny? Na 100%!” zakłada podniesienie jakości nauczania, stworzenie lepszych warunków nauki dla uczniów oraz uczniów szczególnie uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie klas VII-VIII).

Nasza kompleksowa oferta wsparcia emocjonalno-społecznego oraz merytorycznego obejmuje następujący program:

 • wzmocnienie kompetencji społecznych
 • wzmocnienie kompetencji liderskich
 • specjalistyczne korepetycje dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • wsparcie tutora dla uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • warsztaty teambuildingowe
 • uczenie się komunikacji NVC – komunikacji bez przemocy
 • warsztaty poprawiające poziom komunikacji i współpracy w klasach
 • warsztaty rozwijające pasje
 • realizacja miniprojektów młodzieżowych

Planowane działania:

 • warsztat kwalifikujący “Na dobry początek” dla 20 klas Szkół Podstawowych
 • warsztat integrujący “Pewny? Na 100%!” dla 10 klas Szkół Podstawowych
 • warsztat teambuildingowy dla 10 klas Szkół Podstawowych
 • 4 warsztaty liderskie
 • realizacja miniprojektów
 • wsparcie specjalistyczne i tutorskie

Miejscami realizacji projektu są: Szkoły Podstawowe oraz Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek przy ulicy Radzymińskiej 111a/113.

Skip to content