Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Nauka Tą Szansą

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i wyrównywanie różnic w tym zakresie (szczególnie w odpowiedzi na naukę zdalną w pandemii) wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy.

Zakłada on:

  • organizację 13 spotkań koła naukowego “Science”
  • przeprowadzenie 13 warsztatów “Młody KOMPETENTNY” dla dwóch grup wiekowych (I grupa klasy V-VIII, II grupa klasy I-IV LO) w formie stacjonarnej lub on-line (uzależnionej od aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju).
  • przeprowadzenie 192 godzin indywidualnych zajęć (online i/lub stacjonarnie w Oddziale Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa warszawa Targówek) z nauk ścisłych tj. chemia, matematyka i fizyka (z możliwością rozszerzenia o inne przedmioty zależnie od potrzeb grupy docelowej np.j.angielski, j.polski) skierowanych dla 7-14 uczniów (również zależnie od potrzeb). Indywidualna praca z uczniami, pozwoli nauczycielowi przygotować program nauczania oraz poszerzający wiedzę poprzez “wyjście” poza ograniczający program szkolny oraz śledzenie postępów.

Termin realizacji projektu: IX.2022 – VIII.2023

Skip to content