Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Nauka TĄ SZANSĄ 2.0

Projekt ”Nauka TĄ SZANSĄ 2.0″ jest unowocześnioną , zewaluowaną kontynuacją działań realizowanych przez stowarzyszenie w ramach poprzednich projektów. Realizując dotychczasowe warsztaty w szkołach z terenu Warszawy, a także pracując indywidulanie z dziećmi z terenów Targówka i Pragi, obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na zajęcia dotyczące poszerzania wiedzy z nauk ścisłych. 

Oferta zakłada realizację pozalekcyjnych zajęć i warsztatów dla uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-IV szkoły ponadpodstawowej z terenu Warszawy. Nadrzędnym celem projektu jest poszerzanie horyzontów dzieci, wyjście poza program szkolny, pomoc w odnajdywaniu mocnych i słabych stron. Wykorzystaniu tych mocnych stron w budowanie swojego potencjału. Projekt ma na celu rozbudzić i wspierać zainteresowania naukowe. Zakłada wykorzystanie metody eksperymentu naukowego, która sprzyja kształtowaniu umiejętności myślenia naukowego i krytycznego. Ponadto rozwija logiczne metody rozumowania i dociekania, a także zwiększa aktywność badawczą uczniów, rozwijając umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno–komunikacyjnymi. 

Projekt zakłada również wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych, rozwijając ich zdolności i predyspozycje, promując różne metody i aktywne techniki uczenia się i nauczania, kształtujące umiejętność wyboru ścieżki kształcenia zwiększającej szanse na rynku pracy. 

Projekt będzie polegał na organizacji : 

Warsztatów „Zbilansowane równania” dla dwóch grup 

spotkań koła naukowego „Science 2.0” 

indywidualnych zajęć (online i/lub stacjonarnie) z nauk ścisłych tj. chemia, matematyka i fizyka oraz dla poszukujących wsparcia z j.angielski, j.polski; 10 uczniów (zależnie od potrzeb).

Skip to content