Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

My Sąsiedzi

My-Sąsiedzi to partnerski projekt skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek (obszar Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego). Jego głównym założeniem jest wsparcie rozwoju wspólnot lokalnych.
Działania na Targówku Fabrycznym są zakotwiczone wokół Cafe Sąsiad przy ul. Księcia Ziemowita 16 oraz jego okolic.
Działania na Targówku Mieszkaniowym (rejon rewitalizowany – ulice Radzymińska/ Święciańska/ Barkocińska/Junkiewicz/Gorzykowska ), realizowane przez nasze Stowarzyszenie „SZANSA” zakotwiczone są w lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113,  w Klubie Są-Siada
W lokalu naszym prowadzimy działania animacyjne, międzypokoleniowe skierowane do mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa, głównie do seniorów, osób z niepełnosprawnościami ale również do każdej innej, chętnej do uczestnictwa osoby mieszkającej na Targówku Mieszkaniowym.

Organizacje wchodzące w skład projektu: 

mierz-wysoko
Print
innowacji
szansa01

Partnerzy projektu:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej na Targówku
  • Ośrodek dla Cudzoziemców
  • Rada Osiedla Targówek Fabryczny
  • Niepubliczne Gimnazjum JP2
  • Centrum Wspierania Rodzin

Cele projektu:

  • udział wszystkich grup wiekowych w ramach wspólnot lokalnych, zwłaszcza integracja międzypokoleniowa
  • włączanie mieszkańców do aktywnego udziału w projekcie, a także jego współtworzenie poprzez zgłaszanie swoich inicjatyw lokalnych i propozycji aktywności
  • włączanie seniorów, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych w działania projektu (Klub Są-siedzi jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową) jak również innych osób o specjalnych potrzebach
  • oddawanie inicjatywy w zgłaszaniu i organizowaniu proponowanych aktywności bezpośrednim beneficjentom
  • adresowanie działań do lokalnych wspólnot w celu ich wzmocnienia i integracji

W ramach projektu w lokalu przy ul. Radzymińskiej prowadzimy:

sasiedka

Klub Są-Siada

Klub Są-SIADA przy ul. Radzymińskiej jest otwarty dla sąsiadów. Spotkania odbywają się  raz w tygodniu w cyklach do 3 godzin.

Wiek: Zapraszamy Wszystkich
czytaj więcej

herbatka

Herbatka dla “Sąsiadka”

Inicjatywa ma na celu zbliżenie dwóch pokoleń . Celem spotkań jest „wyciągnięcie” z domu osób samotnych z powodu różnych dysfunkcji, zbliżenie 2 pokoleń, otwarcie ich na nowe środowisko.

Wiek: Zapraszamy wszystkich
Terminy: indywidualnieczytaj więcej

zwykli

Zwykli-Niezwykli Targówka

To inicjatywa mająca na celu prezentację dobrych przykładów rodzin wielopokoleniowych, społeczników, aktywistów i innych ważnych zwykłych-niezwykłych osób mieszkających i pochodzących z Targówka.

Wiek: Zapraszamy wszystkich
Terminy: indywidualnieczytaj więcej

z-targowkiem

Z Targówkiem za Rękę

W ciągu całej realizacji projektu przeprowadzimy 10  spacerów mających na celu zapoznanie i przybliżenie mieszkańcom historii ważnych miejsc, budowanie tożsamości lokalnej, poznanie historii najbliższego regionu.czytaj więcej

harce

Fit na Targówku

Różnorodne aktywności sportowe adresowane do mieszkańców Targówka, w tym do osób starszych i niepełnosprawnych. Zajęcia promują  spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz nawiązywanie więzi międzysąsiedzkich  (np. Nordic Walking, Tai Chi, Joga, Zumba itp.).czytaj więcej

REKRUTACJA:
Grupa adresatów projektu jest ograniczona terytorialnie – bezpośrednimi adresatami działań projektu “My – Sąsiedzi”, realizowanych w lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113 są mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego (pierwszeństwo mają mieszkańcy rejonu wokół Radzymińskiej 111a/113: Święciańska- Barkocińska-Junkiewicz-Gorzykowska)

Skip to content