Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Młodzi obywatele zmieniający Warszawę

Młodzi obywatele zmieniający Warszawę – cykl warsztatów i spotkań dedykowany uczniom 6 klas Szkół Podstawowych, którzy będą kontynuować swoją edukację w klasie siódmej i ósmej.  Chaos z tym związany już od długiego czasu wprowadza niepokój, destabilizację i niepewność o przyszłość edukacyjną i zawodową nastolatków.
Potrzebne są działania przyczyniające się do ich wzmacniania, wspierania i zwiększania ich pewności siebie oraz rozumienia siebie. Chcemy poruszyć z młodzieżą najbardziej istotne kwestie: Jak oni rozumieją zmiany w reformie oświatowej, jakie widzą w niej plusy i minusy, jakie szanse i zagrożenia dla siebie, jakie pozytywy i negatywy.
Nasze działania skupiamy przede wszystkim na wsparciu uczniów oraz wyposażeniu ich w zestaw kompetencji,  umiejętności społecznych, które pomogą, ułatwią i zainspirują do odnalezienia się w nowej sytuacji,  tworzenia, działania oraz interesowania się życiem szkolnym. 

Co konkretnie proponujemy szkołom i uczniom?

Warsztaty:

 • „ Na dobry początek” Podczas dwóch godzin poznajemy siebie wzajemnie, to czas kiedy całą uwagę kierujemy na klasę. Stwarzamy im okazję do wzajemnego poznania i sprawdzenia, ile tak naprawdę o sobie wiedzą. Grupa i zbudowanie zespołu podczas tego warsztatu kwalifikacyjnego do dalszego udziału jest dla nas najważniejsze. Do tego celu posłużą nam zabawy integracyjne z elementami współpracy i komunikacji.
  Warsztat wprowadzający dostarcza prowadzącym informacji o klasie, która posłuży im do jak najlepszego poprowadzenia młodzieży podczas dalszego etapu projektu. Czego możemy się dowiedzieć o grupie:  sposobach jej pracy, współdziałaniu, znajomości o sobie samym i rówieśnikach, panującej atmosferze i relacjach pomiędzy uczniami, występujących problemach/konfliktach, mocnych stronach i potencjałach.
 • „Pewny?- na sto procent!” Po wstępnym warsztacie kwalifikującym kontynuujemy pracę z trzema wybranymi klasami. Planujemy dwa spotkania po dwie godziny w szkole oraz jedno wyjście zewnętrzne zwane „team buildingiem”. Podczas warsztatów w szkole nasza uwaga nie spoczywa jedynie na grupie, a rozszerza się na jednostce, czyli uczniu. Nie zapominamy o tym co wypracowane zostało podczas pierwszego spotkania „Na dobry początek”, jednakże warsztat „Pewny?- na sto procent!” obejmie trzy inne sfery. Pierwsza dotyczyć będzie zasobów, mocnych strony oraz potencjału nastolatka, druga pewności siebie i poczucie własnej wartości, trzecia z kolei emocji, nazywania ich i rozmawiania o nich/a zwłaszcza o emocjach towarzyszących uczniom w kontekście reformy oświaty. Ostatecznie warsztat ma na celu skupienie na sobie, pobudzenie refleksyjności w uczniu oraz stworzenie pozytywnego obrazu dziecka w swoich oczach i oczach innych.
  Wyjście zewnętrzne zwane „team buildingiem”  to wzmacnianie grupy jako całości, ale również siebie jako części. Wyjście będzie miało charakter gry terenowej, z wymyśloną historią w której wystąpią zagadki, zadania. Istotna będzie w nich zdobyta wiedza o rówieśnikach, komunikacja i współpraca uczniów. Ta aktywna forma na świeżym powietrzu jest alternatywną formą nauki i przebywania ze sobą jedynie w szkolnych murach.
 • Warsztat Młodych liderów” Dedykowany jest uczniom (do 10 osób), którzy są chętni i mają motywację do inicjowania, tworzenia, zmieniania i działania w społeczeństwie.  Grupa młodych liderów to uczestnicy dwóch poprzednich warsztatów „ Na dobry początek” oraz „Pewny?- na sto procent!”. Warsztat zakłada dwa spotkania po dwie godziny (spotkania po lekcjach).
  Tematyka warsztatu to: sylwetka lidera – jak powinien wyglądać i zarządzać zespołem, jakie powinien mieć cechy charakteru, czy można być dobrym i skutecznym liderem i w jaki sposób to osiągnąć, z jakimi problemami może się stykać, jaką ma rolę.
  Dzięki ćwiczeniom- scenkom każdy uczestnik będzie mógł poćwiczyć umiejętności potrzebne do bycia dobrym liderem, zetknie się również z trudnościami-przeciwnościami, które stają na drodze zarządzania ludźmi. Przewidziane jest także spotkanie z osobą-liderem jako autentycznym przykładem.
 • Realizacja miniprojektów To ostatnia część projektu, kończąca i podsumowująca proces ,który rozpoczynał się sztuką komunikacji i współpracy, szukaniem w sobie potencjałów, zasobów i mocnych stron, następnie wzmacnianiem pewności siebie i szukaniem kim jestem, zmierzeniem się z byciem liderem i realizowaniem swoich autorskich pomysłów. (Miniprojekty – realizacja pomysłów, inicjatyw przy wsparciu merytorycznym trenerów i mentorów stowarzyszenia.)

Ilość klas objętych wsparciem: 5

 • I etap (faza wstępna kwalifikacyjna): 5 klas (warsztat wprowadzający 2 godz. „Na dobry początek”)
 • II etap (faza konkursowa: wytypowanie 3 najlepiej współpracujących klas: 2 warsztaty po 2 godz. oraz team-building/3 godz. warsztaty poza szkołą)
 • III etap-(faza liderska: wytypowanie liderów-aktywistów-praca mini projektami; 2 warsztaty 2 godz./praca po lekcjach, realizacja mini projektów)

REZULTATY Z UCZESTNICTWA SZKOŁY I UCZNIÓW W PROJEKCIE „MŁODZI OBYWATELE ZMIENIAJĄCY WARSZAWĘ”:

 1. Integracja klasy, jako całości.
 2. Zwiększenie kompetencji społecznych uczniów- sztuka komunikacji i współpracy, budowanie zespołu, poznawanie i rozumienie siebie, wzmacnianie u uczniów pewności siebie, szukanie ich zasobów, potencjałów i mocnych stron, nazywanie i rozmawianie o emocjach, również w momencie zmiany –reformy edukacyjnej.
 3. Szansa na wyłonienie i pracę z młodymi liderami, wzrost ich aktywności na terenie szkoły, pobudzenie kreatywności, inwencji, zaangażowania, zainicjowanie w nich działania na rzecz innych., w tym społeczności szkolnej.
Skip to content