Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Sylwia Teklińska

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny.

Ukończyła studia I-go i II-go stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji SYNAPSIS. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku neurologopedia.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w szkołach, przedszkolach oraz gabinetach logopedycznych i poradniach specjalistycznych. Od lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym – zarówno z tymi w normie rozwojowej, jak i ze spektrum autyzmu.

Nieustannie doszkala się i zdobywa nową wiedzę z zakresu metod wspomagających terapię neurologopedyczną np. k-taping logopedyczny,  elektrostymulacja czy terapia manualna w logopedii.

W Szansie zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci w wieku 0-6 lat.

Skip to content