Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Małgorzata Szklarska

Psycholog, ukończyła Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją: psychologia kliniczna
dziecka i rodziny. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Centrum
Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
gdzie prowadzi spotkania diagnostyczne oraz terapeutyczne dla dzieci
oraz konsultacje dla rodziców. Współpracuje z fizjoterapeutami i
neurologopedami. Swoją pracę konsultuje na regularnych superwizjach. W
Szansie prowadzi zajęcia dla duetów (rodzic z dzieckiem 0-3 lat) z
elementami psychoedukacji – BoboGadki.

Skip to content