Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Magdalena Skorupka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i wczesnego dzieciństwa zafascynowana tym podejściem, trenerka. Członkini Positive Discipline Association. Ukończyła m.in. Szkołę Trenerów rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej, Terapii Pedagogicznej a także długoterminowe szkolenia w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i pracy systemowej z rodziną, w tym warsztaty wprowadzające do technik TSR, szkolenie Self-Reg i NVC, szkolenie „Więź jako czynnik chroniący”, szkolenie metody Kids’ Skills – Jestem z ciebie dumny. Związana z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa od 1997 r., w tym z Oddziałem Ochota w latach 1997 – 2016. Członek ogólnopolskiego Zarządu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” (od 2007 r.) a także inicjatorka, założycielka, prezeska Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek (od 2016 r.). Autorka i współautorka wielu programów psychoedukacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli i osób zajmujących się szeroko rozumianym „pomaganiem”.

Jako mieszkanka Targówka stara się nie być obojętna na jego potrzeby społeczne. Inicjatorka zaangażowania się Szansy w działania Lokalnego Systemu Wsparcia, a także pasjonatka działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej i konsultacyjnej z dorosłymi, prowadzeniu Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych/opiekunów żłobka, kadry zarządzającej, osób dorosłych, warsztatów rozwijających umiejętności społeczne dzieci a także w organizowaniu obozów edukacyjno-wypoczynkowych. Przeprowadziła ponad 1000 godz. szkoleń i warsztatów oferując wsparcie co najmniej 800 beneficjentom.

Prywatnie mama dwójki dzieci, uwielbiająca pracę w NGO, ludzi, działanie i przyrodę, lubiąca mieć wpływ na mini zmiany i tworzenie przyjaznego środowiska do BYCIA i TWORZENIA relacji.

Skip to content