Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Z Targówkiem za Rękę

Spacerki lokalne – Z Targówkiem za Rękę

W ciągu całej realizacji projektu przeprowadzimy 10  spacerów mających na celu zapoznanie i przybliżenie mieszkańcom historii ważnych miejsc, budowanie tożsamości lokalnej, poznanie historii najbliższego regionu.  

Podczas wycieczek wykorzystywać będziemy przygotowane przez nas foldery (opisane w poprzednim punkcie), niektóre prowadzone będą przez profesjonalnych przewodników.  Dodatkowo dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi, zostanie opracowana specjalna broszura, która uatrakcyjni zwiedzanie w formie tzw. zabawy terenowej.

Spacery będą miały rozmaite charaktery (będą rozmaitej długości, niektóre mogą mieć formę wycieczek rowerowych). Planując wycieczki będziemy ułatwiać dostęp na nie osobom o specjalnych potrzebach (osobom niepełnosprawnym, cudzoziemcom, seniorom itp.) – zapewniając pomoc w dotarciu na miejsce, angażując tłumacza- wolontariusza itp.


syrenka

Działanie realizowane jest  w ramach projektu “My Sąsiedzi”, który jest dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Skip to content