Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Karty do Samoregulacji


Karty do samoregulacji są narzędziem służącym nauce i wspieraniu samoregulacji osób nastoletnich. Wierzymy, że będą pomocą dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego. Narzędzie to może być wykorzystywane do pracy grupowej, jak i indywidualnej (niektóre ćwiczenia). Do zestawu 37 kart dołączono publikację, która jest uzupełnieniem teoretycznym proponowanych ćwiczeń.

Materiały powstały w ramach realizacji projektu „SAMO(Regulacja) dla każdego” finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23″, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zostały utworzone przez zespół specjalistek Stowarzyszenia „Ta Szansa” w ścisłej konsultacji z odbiorcami projektu (młodzieżą i osobami pracującymi z osobami nastoletnimi).

,,Karty do Samoregulacji” są dostępne na licencji Creative Commons ,,Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz O.T.TRAD SZANSA Warszawa Targówek. Utwór powstał w ramach projektu Samoregulacja dla każdego, realizowanego przez O.T.TRAD SZANSA Warszawa Targówek przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie Samoregulacja dla każdego. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl. 

Pełny opis narzędzia znajdziesz również na stronie kart pod poniższym linkiem:
https://www.taszansa.pl/karty-samoregulacja

Skip to content