Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Karty do Samoregulacji


Karty do samoregulacji są narzędziem służącym nauce i wspieraniu samoregulacji osób nastoletnich. Wierzymy, że będą pomocą dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego. Narzędzie to może być wykorzystywane do pracy grupowej, jak i indywidualnej (niektóre ćwiczenia). Do zestawu 37 kart dołączono publikację, która jest uzupełnieniem teoretycznym proponowanych ćwiczeń.

Materiały powstały w ramach realizacji projektu „SAMO(Regulacja) dla każdego” finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23″, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zostały utworzone przez zespół specjalistek Stowarzyszenia „Ta Szansa” w ścisłej konsultacji z odbiorcami projektu (młodzieżą i osobami pracującymi z osobami nastoletnimi).

Aby pobrać karty oraz publikację użyj poniższych linków:
Karty do druku
Karty do podglądu
Publikacja

Pełny opis narzędzia znajdziesz również na stronie kart pod poniższym linkiem:
https://www.taszansa.pl/karty-samoregulacja

Skip to content